De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van effectendiensten door Warner Beck Incorporated (gehanteerd adres: 16th Floor Cheung Kong Centre, 2 Queens Road Central, Wancahi, Hong Kong).

Warner Beck Incorporated (www.warnerbeck.com) biedt in Nederland effectendiensten aan zonder dat zij daartoe beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt. De AFM heeft meerdere klachten ontvangen van personen die in Nederland door Warner Beck Incorporated telefonisch zijn benaderd.

Het aanbieden in Nederland van effectendiensten zonder dat een instelling beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt is een overtreding van artikel 7, eerste lid, Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995). Deze openbare kennisgeving geschiedt met toepassing van artikel 48n, onder c, Wte 1995.

De AFM raadt beleggers die met een instelling of persoon zaken wil doen aan, và³à³raf op de website van de AFM in het Instellingenregister voor effectendiensten te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is geregistreerd en in Nederland effectendiensten mag aanbieden of verrichten. Beleggers kunnen voor vragen of klachten ook contact opnemen met de Toezichtslijn van de AFM: 0900- 5400 540 (0,35 euro per gesprek).

bron:AFM