In 2006 kan het korps Flevoland sinds jaren weer nieuwe aspiranten gaan werven. In totaal zullen er ruim 40 vacatures te vervullen zijn. Deze personele uitbreiding is mogelijk omdat het einde in zicht is van de eerdere financiële problemen. “Als Politie Flevoland zijn we heel blij dat we deze financieel moeilijke periode geleidelijk achter onder ons kunnen laten en we kijken dan ook met vol vertrouwen naar het nieuwe jaar ”, aldus korpsbeheerder Chris Leeuwe donderdag tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het korps in het Aviodrome in Lelystad.

Bij de nieuwjaarsbijeenkomst blikten korpsbeheerder Chris Leeuwe, Arend Vast Hoofdofficier van justitie en korpschef Pier Eringa terug op 2005 en geven een doorkijk naar 2006. Ander goed nieuws is dat de veiligheid ook in 2005 in Flevoland weer verder is toegenomen. Ondanks een verdere groei  van het aantal inwoners is het totaal aantal misdrijven gedaald met 2%.  De daling wordt vooral veroorzaakt door een afname van het aantal vermogensdelicten, met name autocriminaliteit.

De aangiftebereidheid blijkt verder gestegen te zijn van 25,4% in 2005 naar 31,3%  in 2005. Ook de meldingen (40,3%) zijn toegenomen ten opzichte van 2004 (33,2%). Belangrijke graadmeters, omdat het iets zegt over het vertrouwen dat men heeft in de  politie. Met deze cijfers scoort Flevoland hoger dan landelijk gemiddeld. Deze feitelijke cijfers zijn ook terug te vinden in de veiligheidsbeleving van de in de regio. Uit de Politiemonitor Bevolking blijkt dat 21,1 % van de inwoners zich wel eens onveilig voelt, dat was in 2004 nog 23,8%. Ook de burgers voelen zich dus veiliger. Daarnaast geven burgers aan minder vaak slachtoffer te zijn geweest van criminaliteit dan in voorgaande jaren.

Korpschef Pier Eringa zegt: “Deze resultaten zijn voor ons belangrijk gegevens. Voor de Politie Flevoland staat de klant en zijn vertrouwen in ons korps centraal. Daarom willen wij in 2006 de meldingsbereidheid en aangiftebereidheid verder laten stijgen.”

Kwaliteit van de opsporing
De Hoofdofficier van Justitie, Arend Vast, geeft aan dat het korps een aantal belangrijke stappen heeft gezet in 2005. In het bijzonder valt op dat de Flevolandse burger haar zaken sneller op zitting heeft staan en dus uitslag heeft over de zaak. De politie heeft namelijk de processen verbaal sneller aangeleverd en het OM heeft in samenwerking met haar justitiële partners de zaken sneller zelf afgedaan en op zitting bij de rechter gebracht. Het totale traject kost nu 3 maanden als het OM de zaak zelf afdoet en 7 maanden als de zaak voor de rechter wordt gebracht. Dit is landelijk gezien een mooie prestatie.

Voor 2006 zal de nadruk vooral op kwaliteit van de opsporing komen te liggen. Dit traject is al ingezet met de Flevolandse politie, en naar aanleiding van de Schiedammer Parkmoord krijgt de politie en het OM een extra steuntje in de rug. Er zal onder andere meer recherche capaciteit beschikbaar komen. Het OM en de politie zullen zich gezamenlijk met nog meer nadruk gaan richten op het verhogen van de kwaliteit van de waarheidsvinding in het proces van opsporing en vervolging. De prioriteiten van 2005, jeugd, geweld en veelplegers blijven in 2006 onverminderd van kracht.
Meer samenwerking
Vertrekkend korpsbeheerder Chris Leeuwe wijst erop dat samenwerking tussen de regio’s steeds belangrijker gaat worden. Op een aantal ondersteunende zaken zoals, ICT, Facilitaire en personele dienstverlening wordt al volop gewerkt aan de ontwikkeling van een landelijke standaard.  Inmiddels werkt het Flevolandse korps al nauw samen met korps Gooi en Vechtstreek. Zo wordt gebruik gemaakt van elkaars diensten en gebouwen. Het gaat daarbij om de onderdelen Observatieteam, Technische Recherche en het politie trainingscentrum in Almere.  “Dat is een prima ontwikkeling, die we verder willen gaan ontwikkelen,” zegt Leeuwe.
Verdere verbeteringen
Met zoveel goede cijfers lijkt er haast niets meer te wensen over voor het nieuwe jaar.  Maar dat valt mee. Korpschef Eringa weet wel degelijk een aantal zaken te noemen. “Uiteraard zijn er ook verbeterpunten. Zo vind ik het een zorgpunt dat het aantal geweldsdelicten in 2005 niet gedaald is. Dan hebben we het over mishandeling en straatroof.  Verder is het aantal meldingen van burengerucht (10%) en overlast (7%) gestegen.  Geen goede cijfers waar we wat aan moeten doen” .De korpschef benadrukt dat de politie  niet alleen de veiligheid organiseert. Dat doet zij samen met vele andere partners op landelijke en lokaal niveau, door samen te werken met bedrijven, scholen, hulpverlening, maatschappelijke organisaties en burgers.  “Als  iedereen ook dit jaar weer zijn bijdrage wil leveren gaan we voor een nog veiliger 2006. “
 
bron:Politie Flevoland