De eerste ronde van afname van DNA-materiaal voor veroordeelde personen van een strafbaar feit waar 4 jaar of meer op staat is in Twente zeer succesvol verlopen. Voor de eerste sessie werden 33 personen opgeroepen, waarvan zich er 22 hebben gemeld voor het afnemen van wangslijm op woensdag 6 april 2005. Eà©n kon niet komen omdat hij in de gevangenis zat en twee personen hebben de afspraak vergeten en hebben zich aangemeld voor de volgende ronde in mei.. De overige veroordeelden werden in de loop van de week van 25 t/m 29 april 's morgens tussen 06.00 en 07.00 uur van huis gehaald.

Op 1 februari 2005 is de wet DNA bij veroordeelden in werking getreden. Volgens deze wet moeten personen die veroordeeld zijn voor strafbare feiten waar een straf op staat van vier jaar of meer zich melden bij de politie voor het afnemen van wangslijm. Zij worden hiertoe opgeroepen door het Openbaar Ministerie. De eerste groep veroordeelden in Twente werd opgeroepen zich te melden op woensdag 6 april 2005. Aan deze oproep werd door 22 personen gehoor gegeven.Twee personen kwamen tot de ontdekking dat ze de afspraak vergeten waren en zochten zelf contact met de politie. Deze twee komen bij de volgende ronde in mei 2005. Eà©n van de veroordeelden bleek nog in de gevangenis te zitten en hij kon dus niet op de afspraak komen.

De overige personen zijn in de week van 25 t/m 29 april 's morgens tussen 06.00 en 07.00 uur van huis gehaald en van hen is wangslijm afgenomen door een technisch rechercheur. Het DNA-profiel wordt opgenomen in een landelijke databank die gebruikt wordt bij de opsporing van strafbare feiten. Veroordeelden die een oproep krijgen zijn verplicht zich te melden.Ook bij de volgende ronde lopen personen die zich niet melden de kans van huis te worden gehaald of aangehouden te worden bij  een controle door de politie of aan de grens.

bron:politie Twente