In 2004 zijn 67 klachten ingediend bij de Geschillencommissie Schilders-, Glaszet- en Stukadoorsbedrijf. Dat is 23% minder dan in 2003. Van de 67 klachten zijn uiteindelijk slechts 35 uitspraken gedaan. Dit blijkt uit het zojuist verschenen jaarverslag van de Geschillencommissie. De daling van de van het aantal klachten bij de Geschillencommissie is voornamelijk toe te wijzen aan de toegenomen advisering door de Stichting AF-Erkenningsregeling waardoor veel klachten onderling opgelost zijn. 

  
De meeste klachten die bij de Geschillencommissie zijn ingediend gingen over de kwaliteit van het uitgevoerde schilderwerk. Daarnaast waren er enkele geschillen over het stucwerk en het glaszetten. In veel gevallen werd een deskundige ingeschakeld voor nader technisch onderzoek.  
  
Het financiële belang dat bij de klachten in het geding was, bedroeg gemiddeld 3.957,- euro. Het hoogste belang was 24.000,- euro en het laagste 320,- euro. De ondernemer maakte in 26% van de geschillen gebruik van rechtshulp en de consument in 20% van de geschillen. 
 
Van de behandelde geschillen werden 35 klachten geheel en 9 ten dele gegrond verklaard. De Commissie achtte 5 klachten ongegrond. In 2 gevallen kwam het niet tot een inhoudelijke beoordeling, omdat de consument in zijn klacht niet-ontvankelijk was of de Commissie niet bevoegd was. In 3 zaken werd er ter zitting een compromis gesloten. Bij 7 van de 16 (deels) gegronde klachten werd een vergoeding toegekend. Deze bedroeg gemiddeld 674,- euro.  

Stichting AF