Na een voortdurende groei in de afgelopen
eeuw staat de potentiële beroepsbevolking op het punt te gaan
krimpen. Op 1 januari 2007 heeft Nederland nog 10 miljoen inwoners
van 20 tot 65 jaar. Dit aantal zal de komende jaren sterk afnemen.
Bovendien zal het aandeel ouderen binnen de potentiële
beroepsbevolking sterk stijgen. Dit blijkt uit cijfers van het
CBS.

Afname met 1 miljoen verwacht

Tussen nu en 2040 zal de potentiële
beroepsbevolking naar verwachting afnemen van 10 naar 9 miljoen. De
komende jaren zal deze daling goed op gang komen, al deed zich in
2005 voor het eerst een lichte afname voor.

Beroepsbevolking veroudert

Binnen de potentiële beroepsbevolking
groeit het aandeel ouderen. Het aantal 50- tot 65-jarigen nam in
2006 met 62 duizend toe, terwijl het aantal 20-tot 50-jarigen met
58 duizend terugliep.

Sinds het begin van de jaren negentig is
het aandeel van 50- tot 65-jarigen toegenomen van 24 naar 32
procent. Deze toename zal nog voortduren tot begin jaren twintig,
wanneer bijna 37 procent van de potentiële beroepsbevolking 50
jaar of ouder zal zijn.

Sterke groei aantal zestigers

De komende jaren stijgt vooral het aandeel
van de 60- tot 65-jarigen relatief sterk. In 2006 bereikten de
eerste babyboomers, geboren in 1946, de 60-jarige leeftijd. Tot
2011 neemt het aantal 60- tot 65-jarigen met 175 duizend toe, tot
1,1 miljoen. Hoewel zij tot de potentiële beroepsbevolking
worden gerekend, is momenteel maar een vijfde van hen werkzaam.

Steeds meer 65-plussers

Hoewel de Nederlandse bevolking slechts
zeer licht groeit, neemt het aantal ouderen relatief sterk toe.
Sinds de eeuwwisseling is het aantal 65-plussers met 215 duizend
(10 procent) toegenomen tot 2,4 miljoen. Naar verhouding het
sterkst groeide de groep 80-plussers, van 500 duizend naar 601
duizend.

Meer emigratie, minder sterfte

De krimp van de potentiële
beroepsbevolking in 2006 komt mede doordat in 2006 opnieuw meer
mensen emigreerden dan immigreerden. Het negatief migratiesaldo
bedroeg ruim 31 duizend personen. De meerderheid van hen is tussen
20 en 65 jaar oud.

De toename van het aantal 65-plussers is
in 2006 nog versterkt door de lichte afname van het aantal
sterfgevallen. Deze afname begon in 2003 en is opvallend, gezien de
toenemende vergrijzing van de bevolking. Medio deze eeuw zal het
jaarlijks aantal overledenen naar verwachting 83 duizend hoger zijn
dan in 2006.

bron:CBS