De rechtbank in Dordrecht heeft een
40-jarige man overeenkomstig de eis van de officier van justitie
veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van acht jaar
wegens onder meer het afpersen van enkele zakenmannen in Amsterdam
en omstreken. Onder meer de bekende zakenman de Vlieger. De
rechtbank acht ondanks ontkenningen door het slachtoffer onder meer
bewezen dat de man samen met anderen een bekende Amsterdamse
zakenman voor een bedrag van vier miljoen gulden met geweld en
onder bedreiging van geweld heeft afgeperst.

De rechterscombinatie van de rechtbank
Dordrecht acht zich bevoegd om zaken als meervoudige strafkamer van
de rechtbank Amsterdam te behandelen. De Amsterdamse rechtbank kan
op grond van artikel 3 van het aanwijzingsbesluit
nevenzittingsplaatsen megastrafzaken in Dordrecht zitting
houden.

Dat het niet anders kan dan dat het door
verdachte gefactureerde geldbedrag uit enig misdrijf afkomstig is
en hij het geldbedrag derhalve heeft witgewassen, leidt de
rechtbank af uit de zwijgzaamheid van verdachte over het
geldbedrag, de valsheid van de factuur waarmee verdachte het bedrag
heeft gefactureerd, de verklaring van een getuige dat door
verdachte voor het bedrag geen wezenlijke werkzaamheden zijn
verricht, het feit dat het gefactureerde bedrag contant aan
verdachte is uitbetaald, het feit dat die bekende Amsterdamse
zakenman vaker door verdachte is afgeperst en het gegeven dat
verdachte ook andere personen heeft afgeperst.

Bron: Rechtbank Dordrecht