Zondag acht mei is het moederdag. Voor wie dit jaar eens geen badschuim of bloemen wil geven heeft de stichting Heifer Nederland een beter cadeau: kippen. Ter ere van je moeder kun je kippen en training geven aan een arme moeder in Afrika. Zo kan zij haar kinderen gezonde eieren te eten geven en een inkomen verdienen. Iedere Afrikaanse moeder die kippen krijgt, geeft kuikens door aan een volgende moeder, dus er worden veel moeders mee geholpen.  

De kippen kunnen samen meer dan 40 eieren per week leggen. De voedingsstoffen in eieren zijn een belangrijke aanvulling op het eenzijdige dieet van arme gezinnen. Een eitje per dag zorgt er voor dat de gezondheid van kinderen met sprongen vooruit gaat. Eieren die overblijven, vinden gretig aftrek op de lokale markt. Moeders gebruiken hun zelfverdiende geld om medicijnen, schoolgeld of betere huisvesting te bekostigen. Daarnaast geven kippen mest voor op de tuin en pikken ze insecten van de planten, waardoor de groenteoogst meer oplevert.  
 
Een toom kippen kost euro 22,50. Hiervoor krijgt een moeder: acht kippen, een haan, training in pluimveehouderij, veterinaire zorg en een hok. Het totale pakket dus. Met de opbrengst van de  Moederdagactie hoopt Heifer minimaal zeshonderd Afrikaanse moeders van kippen en training te kunnen voorzien.  
 
Laat de badschuim dit jaar dus voor wat ze is en geef ter ere van je moeder kippen aan een arme moeder in Afrika. Via www.heifer.nl of tel. 0165-520123 kun je een gratis moederdagkaart aanvragen. Deze kaart kun je op moederdag aan je eigen moeder geven. Op de kaart wordt uitgelegd wat dit belangrijke moederdagcadeau precies betekent. 
 
Heifer Nederland steunt gezinnen in ontwikkelingslanden door ze voedselproducerende dieren en training te geven. Hiermee hebben mensen een eigen bron van eieren, melk en ander voedsel. Voedsel dat overblijft wordt verkocht waardoor het gezinsinkomen flink toeneemt. De dieren zijn geen gift maar een Levende Lening. Dit betekent dat ieder gezin een eerstgeboren jong van haar dier doorgeeft aan een volgend gezin. Op deze manier heeft Heifer in de afgelopen vijf jaar al bijna 3.000 gezinnen in Afrika en Oost-Europa geholpen. De dieren zijn gedoneerd door bedrijven, scholen en particulieren. 
 
bron:Stichting Heifer