Minister van Ardenne van
Ontwikkelingssamenwerking kreeg maandagmiddag een maquette
overhandigd als symbolische afsluiting van de hulpactie
'Spoormensen helpen Spoormensen' in Sri Lanka. Kort na de
tsunami-ramp tijdens de Kerstdagen van 2004, startten medewerkers
en bedrijven uit de spoorsector een hulpactie om hun getroffen
collega's van de Sri Lankese Spoorwegen bij te staan. De 700.000
euro die werd ingezameld, werd onder meer besteed aan het bouwen
van huizen voor getroffen spoorgezinnen samen met hulporganisatie
Terre des Hommes, die ook een belangrijke financiële bijdrage
leverde. Daarnaast werd het geld aangewend om een fabriek voor
betonnen dwarsliggers te herstellen, een station te herbouwen en om
nabestaanden van kostwinners financieel te ondersteunen met een
tijdelijk pensioen.

NS, ProRail, Spoorwegpensioenfonds en
Movares, en hun medewerkers schonken in totaal ca 700.000 euro na
de tsunami voor hulp aan de Sri Lankese Spoorwegen en haar
medewerkers. Medewerkers van NS ProjectConsult en NS
Concernveiligheid gingen naar Sri Lanka om de hulpbehoefte te
inventariseren en hulpacties op te zetten en te coördineren.
Daaruit vloeiden een aantal projecten voort, met als belangrijkste
de bouw van 100 huizen voor spoorweggezinnen wiens huis was
verwoest door de vloedgolf. NS president-directeur Aad Veenman: "De
tsunami was natuurlijk een bijzonder aangrijpende gebeurtenis. De
kracht van onze sector is dat wij onze betrokkenheid, kennis en
vaardigheden hebben weten te bundelen. Deze hulp was mogelijk
dankzij de trots die spoormensen voelen voor hun sector en de
bereidheid die ze hebben om hun kennis, vrije dagen en salaris te
willen inzetten voor hun getroffen collega's overzee".

Terre des Hommes

NS zocht voor de herbouw van deze huizen
samenwerking met de hulporganisatie Terre des Hommes, vanwege haar
ervaring en expertise in het gebied. Terre des Hommes was al direct
na de ramp, in samenwerking met haar lokale partnerorganisaties,
gestart met noodhulpprojecten in Sri Lanka, India, Indonesië
en Thailand ter waarde van ruim 1,2 miljoen euro voor onder meer
voedsel, noodopvang en medische zorg. Het spoorhuizenproject sloot
aan bij de omvangrijke wederopbouwprojecten die Terre des Hommes al
aan voorbereiden was. Voor dit project schakelde Terre des Hommes
haar lokale partner, de Small Fishermen Federation Lanka (SFFL),
in. De herbouwde spoorwoningen zijn van goede kwaliteit en
bestrijken een gebied van 150 kilometer. De meeste woningen zijn
vorig jaar gebouwd, nadat de aan de nodige voorwaarden was voldaan
(bouwgrond, formaliteiten etc.). De laatste woningen worden naar
verwachting eind november opgeleverd. Om de lokale economie te
stimuleren werden de bouwmaterialen voor de woningen lokaal
aangeschaft en kwamen de werknemers uit de plaatselijke
gemeenschap. Naast de organisatie droeg Terre des Homme bijna 1/3
van de bouwkosten. Minister van Ardenne over dit project: "Wij
moedigen zo’n samenwerking tussen het publieke en het private
erg aan. Wil je ontwikkelingssamenwerking goed invullen, dan heb je
het enthousiasme van burgers en initiatieven van bedrijven
nodig".

Andere projecten

Naast herbouw van de huizen zijn nog een
aantal andere projecten uitgevoerd. Zo is er op verzoek van de Sri
Lankese Spoorwegen hulp geboden bij de herstart van de productie
van betonnen dwarsliggers voor het spoor. Daartoe moest eerst een
bestaande betonfabriek worden gereviseerd.

Deze dwarsliggers zijn dringend
noodzakelijk voor verbetering van de kwaliteit van de
infrastructuur. Naar verwachting herstart productie rond de
jaarwisseling. Ook werd er voorzien in een tijdelijk
pensioensysteem voor nabestaanden van kostwinners in dienst van de
spoorwegen (juni 2005 – juni 2006) en is er hulp geboden bij
het opstellen van een rampen management plan voor Sri Lanka
Railways. Verder wordt er een station aan de spoorlijn langs de
kust herbouwd naast diverse kleine projecten.

bron:NS