Pluimveehouders zijn sinds 3 februari 2007
weer verplicht hun pluimvee af te schermen. Vanwege de uitbraak van
vogelgriep op een kalkoenbedrijf in Engeland, neemt minister
Veerman (LNV) aanvullende maatregelen.

De oorzaak van de besmetting in Engeland
is nog niet met zekerheid bekend. Het is niet uitgesloten dat wilde
vogels het virus in het bedrijf hebben gebracht. Daarom voert
minister Veerman per direct de afschermplicht weer in.

Bron:LNV