Minister Veerman (LNV) voert de afschermplicht voor pluimvee vanaf 20 februari in heel Nederland in. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen gebieden met een hoog of een laag risico.  Aanleiding is de snelle verspreiding van het vogelgriepvirus in zwanen naar onder andere Duitsland. De afschermplicht houdt in dat er geen contact mag zijn tussen pluimvee en wilde vogels. Ook moet de bovenzijde van uitloopruimtes en hokken worden afgedicht.

De maatregel geldt voor heel Nederland. Er wordt niet, zoals bij eerdere maatregelen, een onderscheid gemaakt tussen hoogrisicogebieden en laagrisicogebieden. Ook wordt geen onderscheid gemaakt tussen maatregelen voor hobbydieren binnen of buiten de bebouwde kom.
Markten
Markten waar pluimvee, loopvogels en postduiven worden verhandeld, worden in Nederland niet toegestaan. Tentoonstellingen en shows met (sier-)pluimvee, loopvogels of postduiven en dergelijke zijn ook verboden.

Alleen overdekte markten en overdekte tentoonstellingen voor andere siervogels zijn toegestaan. Op 20 februari wordt de afschermplicht officieel van kracht. Er moet eerst publikatie in de Staatscourant plaatsvinden. Minister Veerman roept pluimveehouders op tot die tijd het pluimvee af te schermen. Het gevaar is er nu al en afscherming kan onnodige schade voorkomen.
bron:LNV