Minister Veerman (LNV) trekt de
afschermplicht per 19 februari 2007 in. Hij besloot dit na
onderzoek naar de uitbraak in Engeland. Deze was het gevolg van
indirecte contacten met besmette bedrijven in Hongarije. Vanwege de
uitbraak in Engeland stelde minister Veerman op 3 februari 2007 de
afschermplicht in.

Het lijkt minder waarschijnlijk dat de
uitbraak komt door de insleep vanuit besmette wilde vogels. Ook
lijkt de situatie in Engeland stabiel. Er zijn op dit moment geen
nieuwe besmettingen of verdenkingen van vogelgriep. In de omgeving
van het bedrijf zijn ook geen besmette wilde vogels gevonden.

Vogeltrek

De afschermplicht wordt weer ingesteld bij
het begin van de vogeltrek. Dit gebeurt naar verwachting begin
maart voor commercieel pluimvee.

Voor hobbydierhouders wil het ministerie
de directe link met het begin van de vogeltrek loslaten. De
afschermplicht wordt voor hen alleen ingesteld als er risicovolle
vogelgriepuitbraken in Europa zijn of besmette vogels worden
gevonden in landen langs relevante trekroutes over en naar
Nederland.

Bron:LNV