De gezamenlijke toonbankinstellingen,
bestaande uit het Platform Detailhandel Nederland, Koninklijk
Horeca Nederland en de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie,
zijn na spoedoverleg met Currence overeengekomen dat PIN-automaten
van het type Telepas niet per 1 januari 2007 worden afgesloten.

In Nederland is op dit moment nog een
groot aantal Telepas-automaten van Alphyra actief. Deze moeten
vanwege het aflopen van veiligheidscertificaten allemaal
vóór 1 januari 2007 vervangen zijn door een nieuwe
betaalautomaat. Gezien de drukke decembermaand voor ondernemers, is
afgesproken om deze datum met een maand op te schorten, tot
uiterlijk 1 februari 2007. Per die datum voldoen de
Telepas-automaten niet meer aan de gestelde veiligheidseisen en
worden definitief afgesloten.

Verder is met Currence afgesproken dat de
bank bij de ondernemers, die vóór 1 februari 2007 een
nieuwe betaalautomaat hebben besteld en dat vóór 1
februari aan hun bank hebben laten weten, de Telepas-automaat pas
na aansluiting van de nieuwe betaalterminal definitief afsluit. Dit
kan ook na 1 februari 2007 plaatsvinden.

Ondernemers met een Telepas-automaat die
op 1 februari 2007 nog niet tot actie zijn overgegaan, zullen per 1
februari 2007 door hun bank worden afgesloten van de mogelijkheid
om hun klanten te kunnen laten PINnen.

De ondernemer kan de
Telepas-betaalautomaat herkennen aan:

· een F8000 pinpad;

· de PIN-automaat is voorzien van
de naam Telepas;

· een betaalautomaat van Alphyra of
GTCS Benelux, die van vóór 1 januari 2002 is.

Bij twijfel of de ondernemer over een
Telepas-betaalautomaat beschikt, kan altijd contact worden
opgenomen met de leverancier of de bank.

De gezamenlijke toonbankinstellingen
adviseren ondernemers die nog geen bestelling hebben gedaan voor
een nieuwe betaalterminal met klem om dit vóór 1
februari te doen en dit te laten weten aan de bank met wie ze op
dit moment een PIN-contract hebben afgesloten.

De gezamenlijke toonbankinstellingen
wijzen de ondernemers ook op de website waar objectieve
informatie verkrijgbaar is over hoe tot een geschikte keuze voor
een betaalautomaat te komen. Niet alleen de terminal zelf is van
belang maar ook de communicatielijn waarmee de terminal is
verbonden, is steeds belangrijker geworden. ADSL is de laatste
jaren steeds goedkoper geworden en dit ‘bellen via
internet’ wordt steeds verder ontwikkeld, ook voor
betaaltoepassingen.

Ook ondernemers die niet beschikken over
een Telepas-automaat worden geadviseerd zich te oriënteren op
deze website want in de toekomst zullen meer typen betaalautomaten
moeten worden vervangen of worden aangepast. Op
www.betaalterminal.nl vindt u de ‘uiterste
houdbaarheidsdatum’ voor alle in Nederland gebruikte
betaalautomaten.

bron:Platform Detailhandel