In arboconvenanten maken werkgevers en
werknemers in risicovolle sectoren samen met de overheid concrete
afspraken over hoe ze de arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren en
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kunnen verminderen. Dit
gebeurt bijvoorbeeld door de werkdruk te verminderen of zware
lichamelijke belasting te voorkomen. Inmiddels zijn er 69 van dit
soort convenanten afgesloten waar 3,7 miljoen werknemers onder
vallen.Het onderzoek moest uitwijzen wat er na afloop van de
convenanten met de afspraken gebeurt. In twaalf van de afgeronde 18
convenanten zetten werkgevers (een deel van) de afspraken voort op
sectorniveau.

In 17 sectoren zijn organisaties
aangewezen die ervoor zorgen dat de afspraken kunnen worden
voortgezet. Deze organisaties stimuleren bijvoorbeeld de
samenwerking tussen betrokken partijen. Verder hebben werkgevers en
werknemers in alle 18 sectoren geregeld dat instrumenten en
producten die tijdens de looptijd van het convenant zijn
ontwikkeld, beschikbaar blijven. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om
informatie in folders en op websites. De resultaten zijn volgens
Van Hoof 'een steun in de rug' voor de nieuwe Arbowet die begin
volgend jaar ingaat. In deze wet schrijft de overheid niet langer
in detail voor aan welke eisen bedrijven moeten voldoen. De
overheid stelt wel kaders en randvoorwaarden die werkgevers en
werknemers op maat kunnen invullen. Het onderzoek maakt deel uit
van de finale evaluatie arboconvenanten. Deze verschijnt naar
verwachting in het najaar van 2007, na het aflopen van de laatste
arboconvenanten.

bron:SZW