Militaire autoriteiten van de Verenigde Staten en Nederland hebben
vrijdag (11 maart) hun handtekening gezet onder een verfijnde versie
van het document 'Operating Arrangements for the Forward Operating
Locations at Curaà§ao and Aruba'. Hierin zijn de technische afspraken
vastgelegd betreffende het gebruik van faciliteiten op de Nederlandse
Antillen en Aruba door de VS om illegale drugsoperaties te detecteren.
Deze afspraken zijn vooraf getoetst door de Ministeries van
Buitenlandse Zaken en Defensie, evenals door het Amerikaanse Department
of Defense.

In maart 2000 spraken de landen met elkaar af dat de VS toegang zouden
krijgen tot de faciliteiten van de Nederlandse Antillen en Aruba om met
'onbewapende' vliegtuigen illegale drugstransporten te detecteren en te
monitoren. De wijzigingen die nu zijn aangebracht, hebben louter
betrekking op de technische afspraken. Te denken valt hierbij aan het
type vliegtuigen dat op Hato mag landen. Het is de bedoeling deze
technische afspraken op regelmatige basis te evalueren.

Namens de Koninklijke Marine tekende de Commandant der Zeemacht in het
Caribische Gebied, commandeur Frank Sijtsma het document en namens de
Verenigde Staten de plaatsvervangend bevelhebber van het Southern
Command, generaal-majoor Richard Mentemeyer.

Bron: Ministerie van Defensie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular