Achttien organisaties in de gehandicaptenzorg in de regio Utrecht, verenigd in de Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU), en de Politie Utrecht ondertekenen op 30 januari een convenant waarin zij afspraken maken tot samenwerking. De samenwerking moet ertoe leiden dat snel de juiste informatie voorhanden is over mensen met een beperking die hetzij als slachtoffer hetzij als dader met de politie in contact komen. Op die manier krijgen zij snel de juiste hulp of zorg.

Gezamenlijk willen de organisaties voorkomen dat mensen met een beperking (lichamelijk, geestelijk en/of zintuiglijk) het slachtoffer worden van een misdrijf. Immers, mensen met een beperking functioneren steeds vaker zelfstandig in de maatschappij. Daarbij zoeken zij de grenzen op van hun individuele mogelijkheden. Dit heeft tot gevolg dat er vaker problemen ontstaan waarbij de politie betrokken is. Daarnaast willen de verschillende organisaties samenwerken bij de opvang, begeleiding en behandeling van mensen met een beperking die slachtoffer of dader van crimineel gedrag zijn of overlast veroorzaken. Voor de politie is het met name van belang dat zij snel over de juiste informatie (contactpersoon en naam van begeleidende instelling) beschikt van een slachtoffer of een verdachte met een beperking.
Het convenant is tot stand gekomen naar aanleiding van een eerder opgesteld protocol tussen VGU en Politie Utrecht over de omgang met mensen met een beperking die seksueel misbruikt zijn. Deze samenwerking bleek zo succesvol dat er behoefte ontstond om in meer situaties tot afspraken te komen. Het nu ontstane convenant is een basisdocument waarin afspraken zijn gemaakt over samenwerking, veiligheid op instellingsterreinen, onderlinge communicatie en evaluatie. Toekomstige protocollen en afspraken kunnen aan het convenant toegevoegd worden.
bron:Politie Utrecht