Minister Ter Horst (BZK) en elf gemeenten
in de Overijsselse regio IJsselland hebben afspraken gemaakt tegen
overmatig alcoholgebruik door jongeren. Ter Horst wil ook
landelijke maatregelen nemen. Het Rijk en de gemeenten willen
hiermee de trend keren dat jongeren steeds jonger alcohol drinken
en vaak ook veel drinken. Dat leidt tot gezondheidsschade en zorgt
voor overlast, geweld en criminaliteit.

Eind 2008 moet de overlast van jongeren
door vernielingen en vandalisme 5% lager zijn dan eind 2006.De
deelnemende gemeenten zijn Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen,
Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland,
Zwartewaterland en Zwolle.

Landelijke maatregelen

Minister Ter Horst wil in overleg met
andere ministers landelijke maatregelen nemen in de strijd tegen
overlast, geweld en criminaliteit door alcohol. Zo wil Ter
Horst:

-blaastesten buiten het verkeer invoeren
om na een aanhouding te kunnen vaststellen of een verdachte onder
invloed is van alcohol of drugs;

-alcoholgebruik laten meewegen in de
strafrechtelijke afhandeling van delicten, bijvoorbeeld door
strafverzwaring of in de keuze van alternatieve straffen;

-alcoholgebruik eenvoudiger opnemen in de
registratiesystemen van de politie;

-het leeftijdstoezicht op de verkoop van
alcohol overhevelen van de Voedsel- en Warenautoriteit naar
gemeenten.

Afspraken

De gemeenten in IJsselland hebben
afspraken gemaakt over wat de diverse partijen doen, welke
maatregelen er worden genomen en over de handhaving daarvan. Ook
komt er een regionaal plan om de keten en hokken waar jongeren
ongecontroleerd drinken, aan te pakken.

Het rijk ondersteunt de gemeenten met:

-in overleg met de Vereniging van
Nederlandse gemeenten wordt gekeken naar maatregelen tegen
alcoholgebruik in Algemene Plaatselijke Verordeningen, bijvoorbeeld
over sluitingstijden;

-onderzoek naar juridische mogelijkheden
om keten en hokken aan te pakken, alcohol in sportkantines te
verbieden en verkoop van alcohol onder de 16 jaar tegen te
gaan.

-cursussen alcoholpreventie.

Bron:BZK