ASSEN - Op dinsdag 15 en woensdag 16 februari 2005 nemen de drie
hulpverleningsdiensten van de regio Drenthe het nieuwe digitale
radionetwerk C2000 in gebruik. Politie, Brandweer en Regionale
Ambulancevoorziening maken dan gebruik van à©à©n netwerk voor mobiele
communicatie in plaats van drie verschillende systemen naast elkaar.
Het grote voordeel hiervan is dat tijdens hulpverlening en de
bestrijding van incidenten de diensten elkaar's berichten kunnen volgen
waardoor de snelheid en de effectiviteit van de samenwerking worden
vergroot.

Sneller en slagvaardiger
Vooral in levensbedreigende situaties telt iedere minuut. De huidige
situatie is dat de hulpverleningsdiensten het eigen mobilofoonverkeer
wel kunnen horen, maar niet van elkaar. De communicatie verloopt nu via
de Gemeenschappelijke Meldkamer. Met de ingebruikname van C2000 kunnen
gespreksgroepen aan elkaar gekoppeld worden waardoor de uitgerukte en
ter plaatse ingezette hulpverleners van de drie disciplines direct met
elkaar communiceren en afstemmen. Hiervan zal vooral gebruik gemaakt
worden bij grote en complexe incidenten. Het effect is dat er sneller
en slagvaardiger kan worden opgetreden omdat er niet meer via een omweg
gecommuniceerd hoeft te worden.

Berichtenverkeer in een afgeschermde omgeving
C2000 is een digitaal netwerk. De traditionele systemen sluiten hier
niet op aan. Het berichtenverkeer via C2000 speelt zich af in een
afgeschermde omgeving. In tegenstelling tot de huidige situatie kunnen
scanners en andere meeluisterapparatuur geen gesprekken volgen. Op deze
manier kunnen hulpverleners ongestoord werken en vergroot het de
privacy van de slachtoffers en benadeelden. Het analoge alarmeringsdeel
via pagers van C2000 blijft wel te volgen. Dit heeft betrekking op
incidenten waarvan de brandweer en de ambulancedienst uitrukken.

Na lange voorbereiding nu van start

De regio Drenthe heeft met name de afgelopen drie jaar gewerkt aan de
overgang naar het C2000 netwerk. De ontwikkeling en de kosten van de
techniek heeft landelijk veel voeten in aarde gehad. Dat heeft tot
vertraging in de landelijke ontwikkeling van C2000 geleid, maar is voor
de regio Drenthe geen beletsel geweest om op 15 en 16 februari 2005
operationeel te gaan.

De afgelopen maanden hebben de eindgebruikers van de drie diensten weer
in de schoolbanken gezeten. Ze zijn door "eigen" kerninstructeurs
opgeleid om de randapparatuur te bedienen en kennis te maken met de
vernieuwde werkprocessen.

Politie, Brandweer en Regionale Ambulancevoorziening hebben de
afgelopen weken proefgedraaid met het netwerk en de randapparatuur en
deze oefeningen zijn vlekkeloos verlopen. De regio is klaar om over te
schakelen.

Bron: Politie Drenthe