Op vrijdag 9 maart gaan in de Ridderzaal
studenten van alle Nederlandse en Vlaamse universiteiten in debat
met Kamerleden over de toekomst van Europa. Waar liggen volgens de
jongeren de grenzen van de Europese Unie? Moet de EU een federale
staat worden met een eigen grondwet? Vragen die op 9 maart
beantwoord zullen worden door studenten én Kamerleden.

De conferentie wordt aangekleed met
meerdere gastsprekers. Professor Mark Mazower (Columbia University,
New York), auteur van Dark Continent: Europe's 20th century waarin
hij beargumenteerd dat democratisering in Europa niet
onvermijdelijk, maar puur toeval was, zal de zaal toespreken en in
debat gaan. Ook de Christen Democraat Mark Eyskens, voormalig
premier van België en minister van staat, Yvonne
Timmerman-Buck(CDA), Voorzitter van de Eerste Kamer en René
Van der Linden(CDA), Voorzitter van de Parlementaire Assemblee van
de Raad van Europa en commissievoorzitter Europese
Samenwerkingsorganisaties van de Eerste Kamer, zullen het woord tot
de aanwezigen richten.

Op 25 maart 2007 is het precies vijftig
jaar geleden dat in Rome de Verdragen tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie zijn gesloten. Om de viering van deze gouden Europese
verjaardag van de Verdragen luister bij te zetten heeft de Eerste
Kamer der Staten-Generaal besloten op vrijdag 9 maart 2007 (aanvang
10.00 uur) een conferentie te organiseren waarin niet alleen stil
zal worden gestaan bij hetgeen de Europese samenwerking ons de
afgelopen halve eeuw heeft opgeleverd, maar vooral ook vooruit
wordt gekeken.

De debatten staan onder leiding van de
heer Ben Knapen, schrijver en journalist van NRC Handelsblad. Aan
de hand van stellingen discussiëren Nederlandse en Belgische
studenten en Kamerleden over vier thema's: Europa als
waardengemeenschap; De grenzen van de Unie; Economie en milieu; en
de institutionele inrichting van de Unie.

bron:Eerste Kamer