Op dinsdag werd tussen 14.00 en 22.00 uur een grootscheepse milieucontrole gehouden van de milieuspecialisten van de politieregio Noord-Holland Noord. De controle werd uitgevoerd  in samenwerking met de inspectiedienst het ministerie van VROM en de provincie Noord-Holland. De controle was gericht op de regelgeving van de Wet Milieubeheer en de Europese regelgeving over dit onderwerp met betrekking tot het vervoer van afval.

Bij dit transport werd onder anderen gelet op begeleidingsbiljetten en gewaarmerkte kopieën van inschrijving bij NIWO. Voor de controle werden er zeven motorrijders ingezet en acht opvallende politieauto's. Het dynamisch karakter van deze controle hielt in dat er geen vaste controleplaatsen werden ingenomen. Er werd gecontroleerd van Alkmaar tot Den Helder.

Tijdens deze controle werden 42 afvaltransporten gecontroleerd. Bij 13 transporten werden geen begeleidingsformulieren aangetroffen. Bij 4 transporten werden geconstateerd dat de transporteur niet bevoegd was afval te vervoeren omdat deze niet in het bezit is van een inschrijvingsnummer. In overleg met de officier van justitie zal worden bepaald in welke gevallen proces-verbaal zal worden opgemaakt.

bron:politie Noord Holland Noord