De rechtbank Rotterdam heeft op 14 april 2005 de vordering van de officier van Justitie om een verdachte van winkeldiefstal de maatregel tot plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) op te leggen, afgewezen. De maatregel bestaat pas kort en het was de eerste keer in Nederland dat het OM de maatregel heeft gevorderd.

De rechtbank overweegt dat de maatregel tot plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) een zeer ingrijpende maatregel is. Naar het oordeel van de rechtbank is aan de formele vereisten voor een dergelijke maatregel (mogelijk sinds 1 oktober 2004) voldaan:
- de verdachte heeft misdrijven begaan waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten;
- de verdachte is in de vijf jaren voorafgaand aan de door hem begane feiten ten minste driemaal wegens een misdrijf tot een onherroepelijke vrijheidsbenemende straf veroordeeld,
- de feiten zijn begaan na de tenuitvoerlegging van deze straffen en er moet voorts ernstig rekening mee worden gehouden dat de verdachte wederom een misdrijf zal begaan. Op zichzelf is het ook juist, dat de veiligheid van goederen het opleggen van de maatregel zou kunnen rechtvaardigen.

De rechtbank acht het echter noodzakelijk om ook over de levensstijl, achtergrondproblematiek en diverse gedragskenmerken zo goed mogelijk voorgelicht te zijn voordat een dergelijke maatregel wordt opgelegd. De rechtbank heeft zich een zeer onvolkomen beeld kunnen vormen van de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. De ISD-maatregel wordt daarom niet opgelegd.

De verdachte wordt veroordeeld voor twee winkeldiefstallen tot een gevangenisstraf van zes weken.

bron:Rechtbank Rotterdam

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular