In 2005 neemt de afzet van het MKB met 1,25% toe, in 2006 loopt de groei verder op tot 2,25%. De periode van laagconjunctuur lijkt nu definitief voorbij te zijn voor het MKB. Het herstel van de groei in het MKB wordt hoofdzakelijk gedragen door de export: voor 2005 wordt bij het MKB een exportgroei geraamd van 2,25%, in 2006 zal de buitenlandse afzet van het MKB met 4% toenemen. Omdat de groei van de buitenlandse afzet van het MKB sterk georiënteerd is op Duitsland en België, landen waar voor ook een gematigde groei voorzien wordt, is de exportgroei in het MKB nog lang niet terug op het niveau van de jaren negentig. 

Voor dit jaar wordt een groei van de binnenlandse afzet in het MKB voorzien van 1%. Geraamd wordt dat de groei in 2006 op 2% uit zal komen. De groei van de consumptieve bestedingen loopt in 2005 beperkt terug nu het reëel beschikbaar gezinsinkomen in 2005 afneemt. In 2006 zal het reëel beschikbaar inkomen naar verwachting toenemen waardoor ook de gezinsconsumptie verder kan toenemen. Door het aantrekken van de bedrijvigheid in ons land neemt in 2005 en 2006 de intermediaire afzet van het MKB toe. Een positieve impuls op de groei van de binnenlandse afzet wordt in beide jaren ook geleverd door toenemende investeringen, zowel in vaste activa als in woningen. 
 
De afgelopen jaren stonden in het teken van saneringen in het personeelsbestand. Nu de afzet in het MKB toeneemt stemmen bedrijven hun personeelsbestand af op deze positieve ontwikkeling maar blijven terughoudend bij het aantrekken van nieuw personeel. Deze terughoudendheid vertaalt zich in een stijging van de arbeidsproductiviteit met 1,75%. Verwacht wordt dat dit jaar het arbeidsvolume in  het MKB licht zal dalen (-0,25%), het aantal banen in het MKB zal dit jaar niet veranderen. In 2006 zal zowel het arbeidvolume als het aantal banen in het MKB toenemen, respectievelijk met 1,25 en 1,5%. Verschillen tussen MKB-sectoren zijn groot in 2005: in de bouwnijverheid, de horeca, de transportsector en in de dienstverlening neemt het aantal arbeidsplaatsen toe. De industrie, de detailhandel en de autosector laten nog een krimp van arbeidsplaatsen zien. Volgend jaar is er werkgelegenheidsgroei in alle sectoren, uitgezonderd de detailhandel, de autosector en de horeca. 
 
Verwacht wordt dat de winsten in het MKB dit jaar met ruim 5% toenemen. Een belangrijke oorzaak hiervoor is de beperkte stijging van de loonkosten. Dit jaar heeft de hoge dollarkoers in de eerste maanden van het jaar een opwaarts effect op de verbruikskosten in de diverse MKB-sectoren. Voor 2006 wordt een winststijging van 6% geraamd. Ook komend jaar heeft de beperkte stijging van de loonkosten een gunstig effect op de winstontwikkeling.  
 
bron:EIM