De afzetprijzen van de Nederlandse
industrie waren in april 1,5 procent hoger dan in dezelfde maand
een jaar eerder. De afgelopen acht maanden schommelde de
prijsstijging van de afzet tussen de 1 á 2 procent. Daar
ging een periode van ruim twee jaar aan vooraf waarin de toename
van de afzetprijzen in de industrie gemiddeld ruim 6 procent was.
Dit blijkt uit een diepgaand onderzoek van het CBS.

De stijging van de afzetprijzen is
getemperd door de prijsontwikkeling in de aardolieverwerkende
industrie. Wanneer de prijsontwikkeling in deze bedrijfstak buiten
beschouwing wordt gelaten, komt de toename van de afzetprijzen in
april uit op 3,7 procent.

In de aardolieverwerkende industrie zijn
de afzetprijzen in de afgelopen maanden onder invloed van hogere
olieprijzen gestegen. Desondanks lagen zowel de olieprijs als de
afzetprijzen van de aardolieverwerkende industrie nog beneden het
niveau van april 2006.

Producten van de houtverwerkende industrie
waren ruim 10 procent duurder dan een jaar eerder. Ook de
afzetprijzen in de voedingsmiddelenindustrie en de metaalindustrie
lagen met ongeveer 6 procent fors hoger dan in april vorig
jaar.

Ten opzichte van maart dit jaar stegen de
afzetprijzen van de industrie in april met 1,6 procent. Een
prijsstijging van een dergelijke omvang is na mei 2006 niet meer
voorgekomen. De op de Nederlandse markt afgezette goederen stegen
met 1,4 procent in prijs. Geëxporteerde producten werden 1,8
procent duurder.

bron:CBS