De afzetprijzen van de Nederlandse
industrie waren in december 2,3 procent hoger dan in dezelfde maand
een jaar eerder. December is de tweede maand op rij waarin de
prijsstijging ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder
groter is dan in de voorgaande maand. Daarvoor, in de periode juni
tot en met oktober 2006, viel de prijsstijging steeds lager uit dan
in de voorafgaande maand. Dit blijkt uit berekeningen van het
CBS.

De prijsontwikkeling van aardolieproducten
speelt doorgaans een grote rol bij het verloop van de
industriële afzetprijzen. In december waren in de prijzen in
de aardolie-industrie 4,3 procent lager dan een jaar eerder. Dit
komt door de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. Zonder de
aardolie-industrie zouden de afzetprijzen van de industrie 3,3
procent hoger liggen dan in december 2005. Dit is vrijwel gelijk
aan de toename in oktober en november 2006.

In tegenstelling tot de olieprijzen zijn
de prijzen van metalen op de wereldmarkt sterk gestegen. Mede
hierdoor lagen de afzetprijzen in de basismetaalindustrie 16,1
procent hoger dan in december 2005. De toename is iets minder groot
dan in november, toen de prijzen 17,6 procent hoger uitkwamen dan
een jaar eerder. Ook de afzetprijzen van de houtverwerkende en de
metaalproductenindustrie namen in december bovengemiddeld toe.

bron:CBS