Dinsdag 12 april zal het Agentschap van het ministerie van Financiën de
vijfjarige 'DSL 15 januari 2010' heropenen. Deze vijfjarige lening
heeft een couponrente van 3%. De Staat verwacht bij deze heropening een
bedrag van 1 tot 2 miljard euro te plaatsen. Op basis van nieuwe
budgettaire inzichten is de range van het kapitaalmarktberoep voor het
jaar 2005 aangepast naar 32 tot 36 miljard euro. De vijfjarige lening
werd in oktober 2004 geïntroduceerd door middel van een Dutch Direct
Auction en zal meerdere malen heropend worden om het totaal uitstaande
bedrag tot minimaal 10 miljard euro op te hogen. Zo lang deze omvang
van 10 miljard euro nog niet is bereikt, zal de liquiditeit worden
gegarandeerd door de repo-faciliteit waarover Primary Dealers
beschikken. Momenteel is het uitstaande volume 8,9 miljard
euro.

De veiling vindt dinsdag 12 april plaats. Om 10 uur 's ochtends
maakt de Staat de prijs bekend waarop de Primary Dealers de lening
kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van het
toonbanksysteem. Tijdens de veiling kan de prijs doorlopend worden
aangepast. De bekendmaking van de prijs gebeurt op de schermen van
Amsterdam MTS (AMS). De Primary Dealers, die toegang hebben tot dit
elektronische systeem, kunnen hun kooporders onmiddellijk en zonder
enige vertraging uitvoeren. Professionele en particuliere beleggers
kunnen via de Primary Dealers deelnemen. De Primary Dealers staan
vermeld op de website van het Agentschap: www.dsta.nl alsmede op
Reuters DSTAMENU, Bloomberg DSTA en Bridge 2981.  
  
De
kenmerken van de te veilen lening zijn als volgt: de looptijd eindigt
15 januari 2010 en de couponrente is 3% (lange eerste coupon). De
stortingsdatum is vrijdag 15 april 2005.  
  
bron: Ministerie van Financieen.