Barneveld, 23 maart 2010 Het Agile Consortium Benelux is met ingang van 1 maart gestart met het afnemen van examens voor twee Agile certificaten, Foundation en Project Leader Practitioner. De eerste examens zijn 2 maart afgenomen en alle vijf de kandidaten mogen zich nu gecertificeerd Agile Project Leader Practitioner noemen. Het consortium stelt zich ten doel een onafhankelijke en objectieve kwaliteitsstandaard voor organisatiebreed Agile handelen te realiseren. Omdat Agile in toenemende mate binnen organisaties wordt toegepast, is het nu belangrijk personen en bedrijven te helpen en te inspireren Agile op een volwassen manier tot een succes te maken.

De certificaten zijn in Groot Brittannië en de VS ontwikkeld en zijn door het consortium naar Nederland gehaald. De Agile Foundation is een basiscertificaat voor mensen die over gedegen kennis van het Agile gedachtegoed en de daarbij bijbehorende vaardigheden beschikken en wordt geëxamineerd door middel van een op kennis gericht schriftelijk examen met meerkeuzevragen. Het Project Leader Practitioner certificaat bevat zowel een schriftelijke als mondelinge toets op de vaardigheid om Agile projecten te leiden. Hierbij wordt gekeken naar de totale ervaring van de persoon, specifieke projectervaring maar ook begrip van en houding ten opzichte van agility. Een Agile Project Leader is in staat een project op een Agile manier tot succes te brengen. Mensen die het examen halen mogen zich gecertificeerd Agile Project Leader Practitioner noemen.

Begin deze maand is de examencommissie samengesteld. Deze bestaat uit voorzitter Patrick Verheij, consultant bij DNV en bestuurslid van het Agile Consortium Benelux, Dick Croes van Achmea, Robbert van Amerongen van Amis en Machiel Groeneveld van Approach. Op 2 maart zijn de eerste examens afgenomen voor het Agile Project Leader Practitioner certificaat. Vanaf nu mogen alle vijf de geëxamineerden, Julya van Berkel (Sogeti), Anko Tijman (Ordina), Jeroen Venneman (Xebia), Sander van der Berg (DNV) en Remi Armand Collaris (LaGant) zich Agile Project Leader Practitioner noemen.

Patrick Verheij is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de certificering: à¢â‚¬Å“Agile wordt steeds meer mainstream. Maar als organisaties echt meerwaarde uit deze methodiek willen halen, dan hebben zij meer nodig dan alleen kennis van Agile. Daarvoor kunnen zij bij ons terecht. Op dit moment wordt er gewerkt aan het Agile Master Certificaat, deze gaat een stap verder dan de Practitioner en ontstijgt het projectniveau. Als wij op deze manier het Agile gedachtegoed verder verspreiden dan is onze missie geslaagd.à¢â‚¬

Vanaf heden kunnen kandidaten zich aanmelden voor de examens via [email protected] Kijk voor meer informatie op: www.agileconsortium.nl.

-------------------
Over het Agile Consortium Benelux (ACB)
Het Agile Consortium Benelux staat voor een integrale Agile bedrijfsvoering. Daartoe worden practices als OpenUP, SCRUM, DSDM/Atern, XP en Lean als bron en inspiratie gebruikt. Het consortium werkt met haar lidorganisaties op nationaal en internationaal niveau aan de verdere verduidelijking en professionalisering van de Agile werkwijze. Dit resulteert onder meer in een certificeringsprogramma voor professionals waarbij leren en inspireren centraal staan. Dit initiatief wordt ondersteund door trainingorganisaties in de Benelux en daarbuiten. Met haar leden zorgt het consortium voor een versnelling van Agile kennis en inzichten en vormt zo een leveranciersonafhankelijke autoriteit. Alle organisaties kunnen lid worden van het Agile Consortium Benelux. Meer informatie hierover is te vinden op: www.agileconsortium.nl.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met:
Voice-pr
Roy Roelofs
Tel. 035 - 543 54 94
[email protected]