Agis is in samenwerking met Mediq Apotheken een proef gestart onder haar klanten in Amsterdam. Hierbij worden astma en COPD patiënten uitgenodigd een gratis Astma of COPD Check-up te komen doen. Het doel hiervan is de behandeling van astma of COPD te optimaliseren. Daarnaast kunnen klanten een COPD test doen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat Nederland ongeveer 200.000 mensen kent die niet weten dat ze COPD hebben. Deze test kan een vroegtijdige diagnose voor COPD vaststellen. De proef loopt tot en met december 2009.

Samen met de patiënt stelt de apotheker van Mediq Apotheek tijdens de Astma of COPD Check-up in een paar stappen vast of de ziekte voldoende onder controle is. Ook controleert de apotheker de inhalatiekracht en techniek en kijkt hoe de patiënt het medicijngebruik kan verbeteren. De apotheker kan zo direct waardevolle adviezen geven over het gebruik van de medicatie. Op deze manier kan de kwaliteit van leven worden vergroot en toekomstige ziekenhuisopnamen worden voorkomen, ook na jarenlang medicijngebruik. Naast astma en COPD patiënten kunnen ook klanten met mogelijke COPD-klachten, zoals benauwdheid en ophoesten van slijm, een gratis test doen die een vroegtijdige diagnose kan stellen. Met een juiste behandeling kunnen de symptomen verminderen om verdere longschade te voorkomen.

Wanneer deze proef in Amsterdam succesvol blijkt, zal Agis Zorgverzekeringen mogelijk dit ook buiten Amsterdam verder uitvoeren.

Investeren in kwaliteit
Agis beloont apotheken die investeren in betere kwaliteit. Apothekers kunnen zich dus van elkaar onderscheiden. Deze vernieuwde farmacieaanpak draagt bij aan verbetering van de zorg voor klanten, meer kennis bij klanten over de kwaliteit die apothekers leveren en een passende beloning voor apothekers.

Kijk voor meer informatie en de deelnemende apotheken op www.agisweb.nl of www.mediq-apotheek.nl.

Website: http://www.agisweb.nl

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular