(EMEA Persberichten) Klanten zijn zeer tevreden over de dienstverlening van Agis Helpt! Dit blijkt uit het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek van zorgverzekeraar Agis dat door een extern bureau werd afgenomen. Voor het eindoordeel over de dienstverlening blijkt vooral van belang dat de klant zich serieus genomen voelt, waarbij men de geboden oplossing op de zorgvraag het belangrijkst vindt.

Met het rapportcijfer 8,1 is de klantwaardering voor de kwaliteit van de dienstverlening van Agis Helpt! ten opzichte van 2009 (8,0) gestegen. Dieneke Mandema, directeur Commercie, à¢â‚¬Å“Een goede dienstverlening is erg belangrijk voor alle klanten. Ik ben erg blij met dit resultaat. Uiteraard blijft Agis zich richten op verdere verbetering van de service aan onze klantenà¢â‚¬.

In het klanttevredenheidsonderzoek is allereerst gekeken naar de kwaliteit van de dienstverlening, waaronder de oplossing op de zorgvraag van de klant. Deze wordt met een 7,7 gewaardeerd. Daarnaast is de wachttijd onder de loep genomen. De klant heeft de hoogste waardering voor de vriendelijkheid van het personeel (8,5). Verder is het aantal klanten dat Agis Helpt! bij familie of vrienden aanbeveelt gegroeid ten opzichte van 2009.

Verbetering
Het afgelopen jaar is het team van Agis Helpt! uitgebreid en de kennis van de medewerkers vergroot. De cijfers laten zien dat de klant deze verbeteringen waardeert. Het komende jaar werkt Agis Helpt! aan een nà³g betere bereikbaarheid per telefoon en e-mail. De website wordt aangepast om Agis Helpt! makkelijker te vinden. Uit het onderzoek blijkt dat de klant daar graag nog verdere verbetering in ziet.

Wegwijs in de zorg
Verzekerden kunnen bij Agis Helpt! terecht voor uiteenlopende zorgvragen. De meeste klanten komen bij Agis Helpt! via het callcenter van Agis of via de website. Zij bellen of mailen met voornamelijk vragen over wachtlijstbemiddeling, polissen, vergoedingen en declaraties. Ook weten klanten Agis Helpt! steeds vaker te vinden met vragen over second opinion en advies over kwaliteit van een zorgverlener.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular