Tijdens de Dag van de Mantelzorg op 10 november reikt Agis voor de tweede maal de Zorgverbeteraarsprijs uit. Deze jaarlijkse prijs ter waarde van à¢à¢â‚¬Å¡¬ 25.000,- is bedoeld om innovaties en verbeteringen in de zorg te stimuleren. Dit jaar reikt Agis de prijs uit aan een zorgverlener of mantelzorger met een vernieuwend mantelzorginitiatief verbonden aan problemen in grote steden. Agis wil hiermee de professionele zorgverleners en mantelzorgers stimuleren initiatieven te ontwikkelen die de mantelzorg ondersteunen.

Uit onderzoek blijkt dat Nederland circa 2,6 miljoen mantelzorgers kent. Zij dragen in belangrijke mate bij aan de zelfredzaamheid en participatie van anderen en vervullen hiermee een waardevolle rol in de maatschappij. Het aantal mantelzorgers zal in de toekomst toenemen. Vernieuwende initiatieven om een goede balans te vinden tussen zorg en werk om de mantelzorg te ondersteunen zijn hard nodig. Daarom heeft Agis Zorgverzekeringen de Zorgverbeteraarsprijs 2009 ingezet voor de mantelzorg. Mantelzorgers kiezen de uiteindelijke winnaar uit een selectie van vijf genomineerden die een vakkundige jury heeft gemaakt. De vijf nominaties ontvangen ieder à¢à¢â‚¬Å¡¬500,- en voeren campagne voor hun idee onder de bezoekers op de Dag van de Mantelzorg in Utrecht, georganiseerd door GG&GD Utrecht en de Stichting Stade. Het idee met de meeste stemmen wint de Agis Zorgverbeteraarsprijs 2009 t.w.v. à¢à¢â‚¬Å¡¬25.000,-. Dit bedrag moet besteed worden om het idee te realiseren.

Zorg verbeteren
Inzendingen voor de Agis Zorgverbeteraarsprijs moeten aan voorwaarden voldoen. Zo moet het ondermeer een initiatief zijn dat leidt tot verbetering of ondersteuning van de mantelzorg binnen de kerngebieden van Agis (Amsterdam, Amersfoort, Utrecht, ´t Gooi, Almere, Apeldoorn en Zutphen). Het initiatief moet een substantiële bijdrage leveren aan het oplossen of voorkomen van knelpunten in de zorgverlening door mantelzorgers. En het idee moet bijdragen aan betere zorg in de grote steden, zoals ouderenzorg, allochtonenzorg, opvang dak- en thuislozen, wijkgericht werken, gezondheidscentra, opvoeding, of aan thema´s als eenzaamheid, isolement, depressie.

Meer weten over de Zorgverbeteraarsprijs? Kijk op www.agisweb.nl/zorgverbeteraarsprijs
voor informatie, voorwaarden en aanmelden.

Website: http://www.agisweb.nl