Aan de Lageweg in Waspik is een buizerd (roofvogel) genesteld. Deze buizerd kan agressief gedrag vertonen naar fietsers, trimmers en wandelaars, omdat in deze periode de vogel eieren of jongen heeft. Passanten worden dan ook geadviseerd om de Lageweg te mijden of een hoofddeksel te dragen. Door de gemeente Waalwijk zijn reeds waarschuwingsborden geplaatst.

Agressief gedrag
Vorig jaar - rond deze tijd - had de vogel op dezelfde locatie ook zijn horst (nest) en toonde hij ook agressief gedrag. Deze gedraging neemt waarschijnlijk in juli of augustus weer af, nadat de jongen het nest hebben verlaten. De buizerd is een vogel van de zogenaamde lage vlucht en dood zijn prooi met de klauwen en niet met de snavel zoals valken dit doen. Mocht de buizerd een passant aanvallen, dan doet hij dit voornamelijk op het hoofd en probeert de roofvogel deze met de klauwen te verwonden.

bron:Gemeente Waalwijk