De Arbeidsinspectie is een onderzoek begonnen naar illegaal werk in de schoonmaakbranche. De controles richten zich op de schoonmaak van vakantieparken, pensions en hotels, fastfoodketens en van treinen. De inspecties lopen tot 1 november van dit jaar. 

De Arbeidsinspectie bezoekt bungalowparken, hotels, pensions en fastfoodketens tijdens schoonmaakwerkzaamheden. Ook controleert de AI op stations tijdens de schoonmaak van treinen. Dit gebeurt zo veel mogelijk samen met de Vreemdelingenpolitie. Als blijkt dat er  werknemers illegaal aan de slag zijn, volgt direct een boete voor de werkgever. Dit kan zowel de formele als de feitelijke werkgever zijn, dus het ingehuurde schoonmaakbedrijf of het bedrijf waar de schoonmaak plaatsvindt. Ook controleren de inspecteurs op identiteitsfraude, bijvoorbeeld als iemand werkt op de identiteitspapieren van iemand anders. Hierbij gaat het vaak om zogenoemde look-a-likes. 
 
In de schoonmaak is vaak sprake van ongeschoold en laaggeschoold werk, hoge werkdruk en lichamelijk zwaar werk. Ook heeft de branche te maken met personeelswisselingen en een grote concurrentie tussen bedrijven. Dit maakt het risico op de inzet van illegale werknemers relatief groot. De aanpak van illegale arbeid is een van de speerpunten van de Arbeidsinspectie. Dit is om te voorkomen dat legale werknemers werkloos raken of blijven en een beroep moeten doen op de bijstand. Ook kan illegaal werk ertoe leiden dat bonafide bedrijven oneerlijke concurrentie ondervinden door de inzet van illegaal tewerkgestelde werknemers.  
 
Een werkgever moet de identiteit van al zijn werknemers en ingeleend personeel controleren. Voor arbeidskrachten uit de nieuwe Midden- en Oost-Europese lidstaten van de EU moet de werkgever een tewerkstellingsvergunning hebben. Datzelfde geldt voor mensen van buiten de EU. Op illegale arbeid staat een boete van 8000 euro per werknemer.  

bron:SZW