(Persbericht) ITP Document Platform naadloos geïntegreerd in ECM-platform Verseon

Nijmegen, 21 december 2010 - Aia Software, producent en ontwikkelaar van intelligente documentcreatie-oplossingen, heeft een OEM-overeenkomst gesloten met Circle Software, onafhankelijk softwarehuis gespecialiseerd in ECM-systemen. Deze overeenkomst stelt Circle Software in staat documentcreatie aan te bieden als standaardcomponent binnen het Verseon ECM-platform. Door de integratie van het ITP Document Platform in Verseon hebben gebruikers direct toegang tot geavanceerde documentcreatie- en managementfunctionaliteiten, zonder een nieuwe applicatie te hoeven opstarten.

De keuze van Circle Software voor ITP van Aia Software is gebaseerd op een zorgvuldige marktevaluatie. Raoul Coenegracht, Directeur van Circle Software en verantwoordelijk voor de productontwikkeling, licht toe: à¢â‚¬Å“We stonden voor een make-or-buy beslissing, omdat onze huidige documentcreatiefunctionaliteit niet meer paste bij de nieuwe generatie van Verseon. Omdat veel overheden al werken met documentcreatie-oplossingen, waaronder ITP van Aia Software, kregen we regelmatig de vraag of Verseon hiermee kon integreren. Daarom hebben we de keuze gemaakt een samenwerkingsverband aan te gaan met een best-of-breed leverancier die zowel technisch als functioneel goed aansluit bij onze eisen. De keuze voor Aia Software was weloverwogen. De technische architectuur sluit goed aan bij onze wensen en het is een gebruiksvriendelijke web-based oplossing met een goede performance, waarin gebruikers documenten gemakkelijk kunnen creëren en onderhouden. Nu kunnen we onze klanten toegang bieden tot een robuuste, schaalbare en flexibele oplossing voor documentcreatie die zich in de markt reeds bewezen heeft.à¢â‚¬

Paul Dirven, CEO van Aia Software: à¢â‚¬Å“Het is onze strategie om het aantal OEM-overeenkomsten verder uit te bouwen. Wij zijn daarom verheugd met de overeenkomst met Circle Software. Zij hebben een goed track record binnen de overheidsmarkt, waardoor wij onze aanwezigheid binnen deze markt verder kunnen versterken. Door het ITP Document Platform in Verseon E-Suite te integreren, krijgt het totale aanbod meer toegevoegde waarde.à¢â‚¬

Zaakgericht werken
Binnen de overheid is zaakgericht werken momenteel een speerpunt. Flexibele en geautomatiseerde documentcreatie is een belangrijk aspect van zaakgericht werken. Mede door de integratie van ITP met Verseon ondersteunt Circle Software multichannel documentcreatie, een voorwaarde voor geïntegreerde digitale dienstverlening.

-------------------------
Noot voor de redactie: Bijgevoegd vindt u een foto op hoge resolutie van de ondertekening van de overeenkomst met van links naar rechts: Raoul Coenegracht, Directeur van Circle Software en Paul Dirven, CEO van Aia Software.

Over Circle Software
Circle Software ontwikkelt en implementeert oplossingen op het gebied van het ´werken met documenten en informatie‘˜. In hedendaagse terminologie benadert het begrip ´enterprise content management‘˜ het best het ambitieniveau van haar producten. Binnen dit gebied zijn er de aandachtsvelden document management, workflow management, records management en content management. Oplossingen zijn gebaseerd op eigen productplatformen Document Manager en Verseon®. Op basis van het Verseon platform realiseert Circle Software complete turn-key E-overheid oplossingen onder de noemer Verseon® E-Suite. Circle Software is met name actief in de overheid, het onderwijs en (non) profit organisaties die te maken hebben met complexe document/informatiestromen.

Over Aia Software
Aia Software is een toonaangevende wereldwijde producent van document oplossingen. Het ITP Document Platform ondersteunt medewerkers bij het maken van relevante en persoonlijke bedrijfskritische documenten. Meer dan 1.000 organisaties gebruiken ITP als à©à©n geïntegreerde oplossing voor het automatisch produceren van grote aantallen standaarddocumenten, het individueel samenstellen van verfijnde correspondentie aan de hand van tekstbouwstenen of het dynamisch invullen van formulieren. ITP sluit naadloos aan bij bedrijfsapplicaties. Aia Software is een volledig zelfstandig bedrijf met het hoofdkantoor in Nederland en vestigingen in de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland, Zwitserland en Australië. www.aia-itp.com.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
Marcommit PR
Eline Visser
[email protected]
035-58 22 730

U kunt dit persbericht ook vinden op: http://www.aia-itp.com/nl/nieuws/persberichten/aia-software-en-circle-software-sluiten-oem-overeenkomst.html.