In het kader van een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het
Functioneel Parket, heeft de Algemene Inspectiedienst op vrijdag 10
december een handelaar in bestrijdingsmiddelen aangehouden. De man
wordt er van verdacht illegale bestrijdingsmiddelen te hebben geleverd.
De Algemene Inspectiedienst kwam de handelaar - afkomstig uit
Noord-Brabant - op het spoor door geluiden uit de sector.

Uit het onderzoek blijkt dat de handelaar andere bestrijdingsmiddelen
leverde dan op de facturen stonden. Middelen kregen een valse
omschrijving om ze te kunnen gebruiken voor een teelt waarvoor ze niet
toegelaten zijn. Ook uit België en Frankrijk afkomstige (in Nederland
illegale) middelen werden onder een valse naam gefactureerd. Het
importeren, voorhanden hebben en afleveren van niet in Nederland
toegelaten bestrijdingsmiddelen is een misdrijf evenals het valselijk
opmaken van facturen.

Naast de handelaar zijn, in de periode dat de handelaar in verzekering
zat, ruim twintig anderen als verdachte gehoord. Dit waren voornamelijk
glastuinbouwers uit Noord-Brabant en het Westland waar de handelaar
zijn klantenkring had en adviseurs die op de bedrijven kwamen. De
handelaar is in de loop van de week weer op vrije voeten gesteld en zal
zich te zijner tijd voor de rechter moeten verantwoorden.

Bron: Algemene Inspectiedienst (AID)