Het overgrote deel van zogenaamde "Lonsdale-jongeren" hangt geen overtuigde rechts-extremistische ideologie aan. Lonsdale-jongeren zijn evenmin landelijk georganiseerd. Slechts een klein percentage, circa 5 procent, heeft daadwerkelijk rechts-extremistische denkbeelden en is soms lid van een rechts-extremistische groepering of partij.

In de media is de problematiek van de `Lonsdale-jongeren' uitvergroot. Het extreem-rechtse label dat door de media en sommige bestuurders is gegeven, wordt dan ook niet door de AIVD bevestigd. Er is evenmin sprake van een systematische en actieve `rekrutering' van de gabbers door extreem-rechtse partijen.

Dit staat in de AIVD-nota
`Lonsdale-jongeren' in Nederland, feiten en fictie van een vermeende rechts-extremistische subcultuur die minister Remkes vandaag naar de Tweede Kamer en alle burgemeesters heeft gestuurd. De nota, die mede naar aanleiding van de incidenten in Venray en Uden is opgesteld, bevat de bevindingen van de AIVD over het fenomeen Lonsdale-jongeren.

De AIVD stelt dat er binnen de belangrijkste jongerensubcultuur in Nederland op dit moment geen sprake is van radicalisering in de zin dat zij bereid is op de ondemocratische manier hun doel te bereiken. Niettemin vindt de AIVD dat het hier wel om serieuze problematiek gaat. De grootste dreiging zit vooral in de tegenstelling van twee groepen jongeren - allochtoon en autochtoon - die op termijn een bedreiging kunnen vormen voor de cohesie van de Nederlandse samenleving.

Minister Remkes vindt het dan ook van groot belang dat het lokale bestuur hier aandacht aan besteedt. De aanpak eenzijdig focussen op à©à©n bepaald incident wekt weerstand op en kan spanningen zelfs verergeren. Een brede benadering die maatregelen van politie en justitie combineert met een integrale sociaal-maatschappelijke aanpak is daarom nodig. Zo ligt er voor de gemeenten een regierol wat betreft het zorgen voor een netwerk tussen partijen die te maken hebben met jeugd en veiligheid, zoals scholen, buurt-en wijkcentra, sportverenigingen, woningbouwcorporaties etc.

bron:AIVD