Gisteren heeft de Rijksrecherche een medewerker van de Algemene
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) aangehouden. De medewerker
wordt verdacht van schending van staatsgeheimen. Hij zou geheime
informatie aan derden hebben verstrekt.

De AIVD heeft dit ontdekt en daarvan vervolgens aangifte gedaan.
Betrokkene is gisteren met onmiddellijke ingang geschorst. De dienst
heeft direct maatregelen genomen om de gevolgen van de schending te
beperken. Voorzover nu kan worden overzien is de schade voor lopende
onderzoeken gering. De Rijksrecherche doet het strafrechtelijk
onderzoek naar aard en omvang van de zaak. Minister Remkes heeft de
Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de Tweede
Kamer op de hoogte gesteld.

Bron: AIVD