De wet- en regelgeving ten aanzien van het
omgaan met staatsgeheime stukken hoeft niet te worden aangescherpt,
maar de controle hierop kan intensiever zijn. Er dient voortdurend
aandacht te blijven voor het beveiligingsbewustzijn van medewerkers
van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD), de
sociale controle en persoonlijke integriteit. Verder moet er een
beleid worden ontwikkeld voor medewerkers van de AIVD die onder
bijzondere omstandigheden de dienst verlaten.

Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen
die voortvloeien uit een bedrijfsmatig onderzoek naar het interne
beveiligingsregime van de AIVD in opdracht van de
secretaris-generaal van het ministerie van BZK. Aanleiding was het
in januari 2006 geconstateerde lekken van geheime documenten uit de
periode 1996-2000. De uitvoering van deze aanbevelingen is
inmiddels ter hand genomen. Dat schrijft minister Remkes (BZK)
vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister tekent daarbij aan dat
beveiliging het bewust lekken van informatie nooit helemaal kan
uitsluiten. Een maximale beveiliging staat de effectiviteit en
efficiency van de dienst in de weg. Er is nu een goede balans
tussen beveiligingsregels en werkbaarheid. De menselijke factor is
daarbij altijd de zwakste schakel.

bron:AIVD