Op 7 november kunt u nader kennismaken met
een organisatie die in het middelpunt van de belangstelling staat:
de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD. In een
presentatie tijdens OCN2006 in de RAI leert u niet alleen over de
taken en verantwoordelijkheden van de AIVD, maar wordt vooral ook
ingegaan op de mogelijkheden om bij deze dienst te werken. Dat
geldt met name voor Documentaire Informatiebewerkers met een SOD-
of IDM-achtergrond. Want de AIVD heeft de komende jaren behoefte
aan een groot aantal gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers,
die bereid zijn om in zichzelf te investeren én in de
maatschappij.

Voor veel mensen is de AIVD een Geheime
Dienst waar men weinig beeld bij heeft. Toch is er veel over deze
organisatie te vertellen, omdat veel informatie ook openbaar is.
Daarom geeft deze presentatie inzicht in wat de taken van de AIVD
zijn, hoe de organisatie in elkaar steekt en wat de belangrijkste
aandachtsgebieden zijn. Daarnaast wordt vooral uitgebreid
stilgestaan bij de mogelijkheden om bij de AIVD te gaan werken. Zo
zijn er zeker voor 'documentalisten' interessante functies . In
deze AIVD-presentatie wordt dan ook stilgestaan bij het werk van
Documentair Informatie Bewerker. Maar ook andere mogelijkheden
komen aan bod, zoals werken als Aspirant Intelligence Officer.

De voorlichting bestaat daarom uit twee
delen: In het eerste deel krijgt men een beeld van de
AIVD-organisatie, de werkwijze en de aandachtsgebieden. Daarna
wordt ingegaan op het aspect 'werken bij...'. Hierbij wordt niet
alleen aandacht besteed aan de algemene aspecten van werken bij de
AIVD (waar moet je rekening mee houden en hoe verloopt de
procedure?), maar is er ook uitgebreid aandacht voor het vakgebied
Documentaire Informatiebewerking. Want hoogwaardige en goed
terugvindbare informatie is essentieel voor het werk van een
inlichtingendienst. Daarbij is er natuurlijk volop gelegenheid om
vragen te stellen.

Interesse? Meldt u dan uiterlijk 1
november via www.ocn2006.nl/?id=101 aan voor de presentatie op 7
november, die van 16.00 - 16.45 uur duurt. Registratie vooraf is
een vereiste om bij de presentatie aanwezig te kunnen zijn.

bron:NVB