Rondom de wedstrijd Feyenoord - Ajax op 17 april 2005 zijn ernstige ongeregeldheden ontstaan. Ajax betreurt deze en spreekt zijn afschuw daarover
uit.In voorbereiding op de wedstrijd van afgelopen zondag hebben Feyenoord en Ajax samen met de overheden uitvoerig overleg gehad over de te volgen procedures. Op dit moment is het echter nog niet mogelijk te achterhalen waarom het precies mis ging en waar en door wie fouten zijn gemaakt.

Ajax doet er zelf alles aan om zo spoedig mogelijk de oorzaak van deze gebeurtenissen te achterhalen. Het audit-team voetbalvandalisme onder leiding
van Mevrouw Vliegenthart is verzocht een uitgebreid onderzoek te starten en zo spoedig mogelijk met een duidelijke rapportage te komen.

Ajax zal het audit-team voetbalvandalisme alle medewerking verlenen om snel met een analyse te kunnen komen. Naar aanleiding van deze rapportage worden door Ajax de nodige maatregelen genomen.

Indien de uitkomst van het onderzoek het advies behelst om voorlopig de wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord zonder uitpubliek te spelen, zal Ajax dit
advies serieus nemen en deze optie in overleg met Feyenoord en de overheden overwegen.

Aan supporters waarvan kan worden vastgesteld dat zij zich op 17 april 2005 schuldig gemaakt hebben aan wangedrag, wordt een stadionverbod opgelegd.

Ajax is ook een groot voorstander van een door de overheid gecontroleerd stadionverbod, met daaraan gekoppeld een meldingsplicht. Niet alleen bij
strafrechtelijke stadionverboden, maar ook bij civielrechtelijke verboden. Als het aan Ajax ligt kan ook de discussie over een voetbalwet weer op de politieke
agenda.
 

Bron : Ajax