De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft dertien nieuwe leden gekozen, onder wie drie vrouwen: classicus prof. dr. Annette Harder, literatuurwetenschapper prof. dr. Ann Rigney en theoloog prof. dr. Ellen van Wolde.

De in totaal tweehonderd gewone leden van de Akademie zijn vooraanstaande wetenschapsbeoefenaren, werkzaam op alle terreinen van het wetenschappelijk onderzoek. Als een Akademielid de leeftijd van vijfenzestig jaar bereikt, komt zijn of haar plaats vrij voor een nieuw lid. De Akademieleden kiezen jaarlijks nieuwe leden aan de hand van aanbevelingen uit de wetenschappelijke gemeenschap. De verkiezing tot Akademielid gebeurt uitsluitend op grond van geleverde wetenschappelijke prestaties. De leden komen maandelijks bijeen voor discussie over wetenschappelijke onderwerpen en zijn actief in besturen en commissies van de Akademie.

De KNAW adviseert de regering over ontwikkelingen in de wetenschap, bevordert de nationale en internationale samenwerking op wetenschappelijk gebied, is actief bij de kwaliteitsbeoordeling van wetenschappelijk onderzoek en is verantwoordelijk voor zeventien instituten voor wetenschappelijk onderzoek en voor dienstverlening aan de wetenschap, met in totaal 1300 medewerkers.

De nieuwe leden zijn:

Afdeling Letterkunde

Mw. prof. dr. M.A. Harder (1952), hoogleraar Griekse taal- en letterkunde, Rijksuniversiteit Groningen

Prof. mr. E.M.H. Hirsch Ballin (1950), voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en hoogleraar internationaal recht, Universiteit van Tilburg

Prof. dr. ir. J. Nerbonne (1951), hoogleraar computationele taalwetenschap en alfa-informatica, Rijksuniversiteit Groningen

Prof. mr. J.H. Nieuwenhuis (1944), hoogleraar burgerlijk recht, Universiteit Leiden

Dr. A. Quak (1946), universitair hoofddocent Oudgermaanse talen en literaturen, Universiteit van Amsterdam

Mw. prof. dr. A. Rigney (1957), hoogleraar algemene literatuurwetenschap, Universiteit Utrecht

Prof. dr. A. Visser (1950), hoogleraar logica, taalfilosofie en kentheorie, Universiteit Utrecht

Mw. prof. dr. E.J. van Wolde (1954), hoogleraar exegese Oude Testament en Hebreeuws, Universiteit van Tilburg

Afdeling Natuurkunde

Prof. dr. ir. R. de Borst (1958), hoogleraar technische mechanica, Technische Universiteit Delft

Prof. dr. W.Th.F. den Hollander (1956), hoogleraar kansrekening, Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur EURANDOM

Prof. dr. D. Lohse (1963), hoogleraar vloeistoffysica, Universiteit Twente

Prof. dr. ir. J.S. Sinninghe Damstà© (1959), hoofd afdeling mariene biogeochemie en toxicologie, NIOZ, Texel, en hoogleraar moleculaire paleontologie, Universiteit Utrecht

Prof. dr. S. Vassiliadis (1951), hoogleraar ontwerp van parallelle/gedistribueerde ingebedde computersystemen, Technische Universiteit Delft

bron:KNAW