Minister Ter Horst en de ambtenarenbonden hebben een akkoord bereikt over een cao voor vier jaar voor rijksambtenaren . Het inkomen stijgt in totaal 13,2%. De bonden worden nauw betrokken bij de vernieuwing van de rijksdienst. Minister Ter Horst (BZK) legt het akkoord voor aan de ministerraad. De bonden gaan hun leden over het akkoord raadplegen. De onderhandelingen over de cao waren in november 2006 begonnen.

Salarisverhoging

In het akkoord is een structurele salarisverhoging afgesproken van 2,3% met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2007, 2% vanaf 1 april 2008 en 2% vanaf 1 april 2009. De cao loopt tot 31 december 2010.

 

Eindejaarsuitkering

De totale inkomensstijging in het akkoord is 13,2%. Dit is inclusief de eindejaarsuitkering, die stapsgewijs omhoog gaat naar een volledige 13e maand .

 

De procentuele eindejaarsuitkering gaat omhoog met 1,2% in 2007, 1,2% in 2008, 1,4% in 2009 en 2,9% in 2010. In 2010 bedraagt de uitkering 8,3%.

 

De nominale eindejaarsuitkering gaat omhoog van 1100 naar 1200 euro per jaar. Voortaan wordt deze niet per jaar uitbetaald, maar in het maandsalaris verwerkt.

 

Andere afspraken

In 2010 wordt bekeken of het mogelijk is de structuur van salarisschalen te herzien.

 

Bijzondere verlofvormen worden beperkt, bijvoorbeeld verlof bij verhuizingen op eigen verzoek, ondertrouw en huwelijk.

 

Vernieuwing rijksdienst

De partijen onderschrijven de doelen van het programma Vernieuwing Rijksdienst, dat moet zorgen voor een betere en slankere rijksoverheid.

 

Er zijn afspraken gemaakt over betrokkenheid en medezeggenschap van de bonden bij het programma, meer ruimte voor ambtenaren om zich te ontwikkelen en een flexibelere manier van reorganiseren.

 

Voor de personele gevolgen van het programma geldt het uitgangspunt 'van werk naar werk'.

 

Bron: BZK