Bonaire, Saba en Sint Eustatius krijgen een directe band met Nederland. De drie eilanden krijgen in de toekomst een positie binnen het Nederlands staatsbestel die in hoge mate vergelijkbaar is met die van een gemeente.

De Antilliaanse wetgeving zal geleidelijk worden vervangen door Nederlandse wetgeving. Niet alle Nederlandse wetgeving zal van toepassing zijn. Afwijkende voorzieningen zijn nodig vanwege de bevolkingsomvang, de ligging in het caraïbisch gebied en het eilandelijk karakter. De bevolking van de eilanden krijgt in de nieuwe situatie kiesrecht voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Dit zijn Nederland, Bonaire, Saba en Sint Eustatius vandaag overeengekomen. Met de gemaakte afspraken is een historische stap gezet naar een nieuwe toekomst voor de drie eilanden.

bron:BZK