Staatssecretaris Van der Knaap en de
vertegenwoordigers van de centrales van overheidspersoneel hebben
donderdag hun handtekening gezet onder het
arbeidsvoorwaardenakkoord voor het defensiepersoneel. De
overeenkomst beslaat de periode 1 maart 2007 tot en met 28 februari
2009.

De salarisverhoging voor
defensiemedewerkers per 1 maart 2007 (2,05% voor militairen en
2,85% voor burgerpersoneel) wordt al in augustus uitbetaald met een
nabetaling over de salarissen van de maanden maart tot en met
juli.

Voor gewezen defensiemedewerkers met een
UKW- of wachtgelduitkering geldt een verhoging van de uitkering per
1 maart 2007 van 3,15%. Dit percentage is hoger omdat per 1 maart
2007 eveneens sprake is van een verhoging van de
eindejaarsuitkering met 1,1%. Die verhoging wordt direct verwerkt
in de uitkering. Actief dienend personeel krijgt deze aan het einde
van het jaar of bij tussentijds vertrek uitbetaald. De verhoging
voor wachtgelders wordt met terugwerkende kracht in augustus
uitbetaald en aan UKW’ers in september.

Overige maatregelen die in het akkoord
zijn afgesproken, worden later dit jaar en in de loop van 2008
doorgevoerd.

bron:MinDef