De koepels van ziekenhuizen, artsen,
verpleegkundigen en patiënten hebben een akkoord gesloten
waardoor medewerkers in de zorg incidenten veilig kunnen melden.
Minister Hoogervorst nam het akkoord in ontvangst. Met het akkoord
moet de veiligheid van de patiënt in ziekenhuizen
toenemen.

Melden

In een veilige omgeving zullen medewerkers
in de zorg vaker incidenten melden. Hoe vaker dat gebeurt, hoe meer
men hiervan leert.

Het is niet de bedoeling dat de meldingen
leiden tot maatregelen tegen individuele medewerkers. Medewerkers
en instellingen worden ook niet bij voorbaat vrijgepleit.

Veiligheidsmanagement

Het akkoord is een belangrijk onderdeel
van het veiligheidsmanagementsysteem dat alle ziekenhuizen vanaf 1
januari 2008 moeten hebben. Met dit systeem kunnen zij systematisch
de kwaliteit en de veiligheid van de zorg verbeteren.

Dit systeem was één van de
aanbevelingen die Shell-topman Willems in 2004 in zijn rapport
deed. Minister Hoogervorst (VWS) heeft dit advies overgenomen.

Onderzoek

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en
het openbaar ministerie vinden het akkoord een goed initiatief.
Naar fouten door nalatigheid of opzet kunnen zij altijd een
onderzoek doen.

De Inspectie zal daarbij geen gebruikmaken
van de gegevens uit het interne meldsysteem, maar een eigen
onderzoek beginnen.

Bron:VWS