De Europese lidstaten hebben een akkoord
bereikt over een nieuw Europees verdrag. Volgens minister-president
Balkenende is 'recht gedaan aan de opvattingen die bij een groot
deel van de bevolking leven over Europa'. De Europese
regeringsleiders bereikten het akkoord over de inhoud van een nieuw
verdrag op zaterdag 23 juni 2007 in Brussel.

Het nieuwe verdrag is een
wijzigingsverdrag, gericht op concrete verbeteringen. 'We hebben
nu een gewoon verdrag, zonder pretenties, maar met ambities',
aldus Balkenende.

Na afloop van de Europese top sprak
minister-president Balkenende van een 'taai gevecht'. 'Er stond
veel op het spel. Voor Nederland en voor alle lidstaten. Maar we
zijn er uiteindelijk met elkaar uitgekomen. Nederland en Europa
kunnen verder', aldus Balkenende.

'Nederland kan verder, omdat er echt iets
heel anders ligt dan twee jaar geleden. Er is recht gedaan aan de
opvattingen die bij een groot deel van de bevolking leven over
Europa.'

'Europa kan verder, omdat het zich
concentreert op die dingen die we echt samen moeten oplossen. We
hebben spelregels afgesproken waardoor we als Unie van 27 landen
slagvaardiger kunnen zijn.'

Volgens Balkenende is 'gezamenlijk succes
geboekt met één winnaar: de inwoner van Europa'.

Resultaten

De minister-president noemde enkele punten
die de lidstaten van de Europese Unie zijn overeengekomen:

Er komt een sterkere rol voor nationale
parlementen. Als er in meerdere landen problemen zijn met plannen
van de EU, dan kunnen de parlementen voorkomen dat de plannen
doorgaan. Ook krijgt een nationaal parlement langer de tijd om te
beoordelen of een voorstel een zaak is van de EU of van het land
zelf.

De lidstaten hebben beter vastgelegd dat
Europa zich aan haar eigen afspraken houdt als het gaat om
uitbreiding.

Lidstaten blijven verantwoordelijk voor de
inrichting van de eigen publieke voorzieningen (bijvoorbeeld de
gezondheidszorg of het volkshuisvestingsbeleid).

De grenzen tussen wat Europees en wat
nationaal moet gebeuren, zijn beter afgebakend. Er komt
bijvoorbeeld op het terrein van familierecht pas Europees beleid
met meerderheidsbesluitvorming als alle lidstaten, inclusief
parlementen, het daarmee eens zijn.

Belangrijke zaken, zoals het tegengaan van
klimaatverandering, komen in het verdrag. Daarmee wordt
onderstreept dat de EU een voortrekkersrol speelt op dat punt.

Zaken die niet echt nodig zijn, komen niet
in het Verdrag. Zo zijn de Grondrechten niet integraal opgenomen,
maar de rechten uit het Handvest zijn wel bindend gemaakt. Rechten
van Nederlandse burgers zijn nu beschermd ten opzichte van de
Europese Unie.

Daarnaast noemde Balkenende een aantal
goede punten uit het Grondwettelijk verdrag die overeind
blijven:

De Europese Unie wordt slagvaardiger. In
het buitenlands beleid worden bijvoorbeeld diplomatie,
ontwikkelingssamenwerking en handel bij elkaar gebracht.

Er komt intensievere samenwerking om
grensoverschrijdende problemen op te lossen (zoals criminaliteit en
terrorisme). Daarbij gaat de EU werken met
meerderheidsbesluitvorming.

Balkenende: 'Met dit Verdrag zetten
Nederland en Europa een belangrijke stap vooruit. Dat zal het
kabinet met overtuiging uitdragen. Met dit resultaat is voluit
recht gedaan aan zorgen van de Nederlandse bevolking die rond het
referendum naar voren kwamen.'

bron:RVD