Per 15 december 2008 houden de Nederlandse
Antillen op te bestaan als staatkundig verband. Het eiland Sint
Maarten wordt een nieuw land. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius
en Saba worden drie bijzondere gemeenten. Minister Nicolaï
heeft hierover overeenstemming bereikt met de Nederlandse
Antillen.

Financiële steun

De Nederlandse overheid stelt bijna 500
miljoen euro beschikbaar voor steun aan de vier eilanden. Met het
geld worden schulden gesaneerd, betalingsachterstanden weggewerkt
en investeringen gedaan in de economie en samenleving.

Curaçao

Over de positie van Curaçao is nog
geen beslissing genomen. Maar Nicolaï verwacht dat
Curaçao zich aansluit bij de opdeling en op 15 december 2008
ook een land wordt.

Eind 2006 verwierp de Eilandsraad van
Curaçao het Slotakkoord, waarin de voorwaarden staan voor de
nieuwe staatkundige relatie. Op 20 april 2007 houdt Curaçao
verkiezingen voor een nieuwe Eilandsraad.

Nicolaï hoopt dat de nieuwe
staatkundige verhoudingen ook leiden tot nieuwe verhoudingen in de
omgang tussen Nederland en de Nederlandse Antillen.

Bron:BZK