De raad van bestuur VU medisch centrum en de werknemersorganisaties hebben een akkoord bereikt over het sociaal beleidskader en aanvullende maatregelen (sociaal plan) in verband met de eerder aangekondigde bezuinigingsplannen.Op het moment dat de bezuinigingsmaatregelen uitgevoerd gaan worden, vormen het sociaal beleidskader en de aanvullende maatregelen het vangnet voor de personele consequenties als gevolg van de bezuinigingen. Het akkoord is een overeenkomst tussen VUmc en het Ambtenarencentrum (AC/FBZ), AbvaKabo FNV, CMHF en CNV publieke zaak.

Afgelopen december kondigde het VU medisch centrum aan 18 miljoen euro te moeten bezuinigen. Hierdoor ziet het VUmc zich genoodzaakt om circa 200 formatieplaatsen te schrappen. Dit is 4% van de in totaal 5000 voltijdbanen. Op basis van de voorgestelde bezuinigingsplannen zullen 195 medewerkers hun functie verliezen. Hiervan worden 102 medewerkers boventallig verklaard. Voor hen zal volgens het principe werk voor werk gezocht worden naar een andere passende functie. De overige 93 medewerkers zullen via natuurlijk verloop uitstromen

Het sociaal beleidskader is een document dat uitgangspunt is bij alle toekomstige reorganisaties. De aanvullende maatregelen daarentegen gelden alleen voor de gevolgen van de huidige bezuinigingmaatregelen. Zo kan in de aanvullende maatregelen de boventallige medewerker al vanaf 55 jaar en ouder vrijwillig vervroegd uittreden, met een uitkering van tenminste 75% van zijn bezoldiging. Nog een belangrijke maatregel is de algemene remplaà§antenregeling. Dit is een mogelijkheid voor alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd om vrijwillig te vertrekken, waarbij hij à©à©n-op-à©à©n plaats maakt voor een boventallige medewerker. De vertrekkende medewerker ontvangt dan een premie van zes maanden salaris.

bron:VUMC

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular