Op 30 juni 2007 sloten bedrijven,
instellingen en particulieren akkoorden met de overheid om een
bijdrage te leveren aan de Millennium Ontwikkelingsdoelen. Het
kabinet ondersteunt de plannen en initiatieven met 50 miljoen euro.
Dit maakte minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) bekend
tijdens een publieksevenement over de Millennium
Ontwikkelingsdoelen op Schokland (Noordoostpolder).

Akkoorden

Meer dan vierduizend mensen bezochten het
evenement. Inmiddels zijn 37 akkoorden afgesloten met in totaal 400
bedrijven, instellingen en organisaties. Ook hebben talloze
particulieren een akkoord gesloten.

Project 2015

Het evenement werd georganiseerd door het
ministerie van Buitenlandse Zaken. Het komt voort uit Project 2015,
een van de tien kabinetsbrede projecten uit het
coalitieakkoord.

Kabinetsagenda

In de Kabinetsagenda 2015 van 29 juni 2007
schrijft minister Koenders dat ook het kabinet zich extra inzet om
de Millennium Ontwikkelingsdoelen dichterbij te brengen. Dat
gebeurt onder meer op het gebied van hulp, handel, intellectueel
eigendom, het geïntegreerde buitenlands- en defensiebeleid,
aandacht voor het klimaatprobleem en vrouwenrechten.

Het kabinet wil meer aandacht voor die
gebieden waar de achterstanden het grootst zijn en waar de meeste
winst kan worden behaald in het bereiken van de doelen.

Bron:BZ