De Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) en stichting Papier Recycling Nederland (PRN) hebben het
papiervezelconvenant getekend. In het akkoord wordt de gescheiden
inzameling van oud papier en karton tot en met 2010 veilig
gesteld.

Het convenant garandeert dat de gemeenten,
die zich op vrijwillige basis bij PRN kunnen aansluiten, onder alle
marktomstandigheden een afzetgarantieprijs van € 20 per 1000
kilogram ontvangen. Daarnaast wordt door PRN, ook in tijden van
lagere prijzen, een afnamegarantie afgegeven aan gemeenten. De
gemeenten houden het eigendom van het uit huishoudens gescheiden
ingezameld oud papier.

Het papiervezelconvenant heeft betrekking
op alle niet-verpakkingen in het gescheiden ingezamelde oud papier
uit huishoudens, zoals kranten, tijdschriften en folders. Bij
elkaar is dat 77% van de totale gemeentelijke oudpapierstroom.

Voor de overige 23% - dat zijn alle
verpakkingen van papier en karton uit huishoudens - is een
wettelijke regeling van kracht. Over uitvoering van dit deel van de
oudpapierstroom is nog geen overeenstemming bereikt tussen de
gemeenten en het bedrijfsleven.

Initiatieven van de VNG en PRN om de
gescheiden inzameling van oud papier uit huishoudens te verhogen
zijn succesvol. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers over 2006. In
vergelijking met 2005 is de gescheiden inzameling van oud papier
uit huishoudens gestegen met ruim 2%. In volumes leidt dit tot de
volgende bedragen:

bron:VNG