Donderdag 10 maart zijn in "Het Trefpunt" in Alkmaar de resultaten
gepresenteerd van een cliënttevredenheidsonderzoek dat is uitgevoerd
onder de cliënten van thuiszorgorganisatie Actie Zorg, de
thuiszorgorganisatie van Noord Holland Noord. Het onderzoek is
uitgevoerd op verzoek van de cliëntenraad van Actie Zorg. Zij plaatsten
kritische kanttekeningen bij het onderzoek dat jaarlijks door de
organisatie zelf wordt uitgevoerd. Om die reden hebben zij in overleg
met de directie besloten een onafhankelijk onderzoek uit te laten
voeren door de Stichting Cliënt & Kwaliteit. Het onderzoek is
gefinancierd vanuit zorgvernieuwingsgelden die beschikbaar zijn gesteld
door het Zorgkantoor Noord-Holland Noord.

Actie Zorg is ISO 9001/HKZ-gecertificeerd. Dit
certificaat geeft aan
dat Actie Zorg er alles aan doet om kwalitatief goede zorg te leveren.
"Wij steven continue naar verbetering. Om die reden houden wij
jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek onder de cliënten. Het
onderzoek van Cliënt & Kwaliteit heeft een meerwaarde omdat het een
onafhankelijk onderzoek is en alle cliënten van Actie Zorg de
gelegenheid hebben gekregen hun stem te laten horen. Het is prettig dat
meer dan de helft van de cliënten van deze gelegenheid gebruik heeft
gemaakt," aldus Algemeen directeur Nel Rietbroek.

In
"Het Trefpunt" waren medewerkers en de cliëntenraad van Actie Zorg
bijeengekomen om te luisteren naar de resultaten van het onderzoek. De
resultaten werden gepresenteerd door Marco Algera, de onderzoeker van
de Stichting Cliënt en Kwaliteit. Zowel de medewerkers als de
organisatie van de zorg worden door de cliënten beoordeeld met een 8.
"Dat is een resultaat om trots op te zijn," volgens dhr Algera. Ook al
is de uitslag overwegend positief, er worden ook een aantal
verbeterpunten aangegeven.

De cliënten
van Actie Zorg zijn positief over de wijze waarop zij bejegend worden
door de medewerkers. Tevens geven zij aan dat zij het prettig vinden
dat er vaste medewerkers de zorg verlenen en dat de medewerkers op de
afgesproken tijden aanwezig zijn. De manier waarop cliënten telefonisch
te woord worden gestaan wordt ook als positief
ervaren.

Voor
verbetering vatbaar is de informatievoorziening naar cliënten. Ook
geven de cliënten aan dat zij het nut van het werken met een zorgmap,
die bij de cliënten thuis ligt, niet altijd ervaren. Cliënten zouden
het prettig vinden als de medewerker overlegt met de cliënt over wat er
in de zorgmap wordt genoteerd. Tijdens de zorgverlening zouden de
medewerkers meer rekening kunnen houden met de
mantelzorgers.

"Wij
zijn blij dat wij, vanuit onafhankelijk onderzoek, inzicht hebben in
wat de cliënten van Actie Zorg vinden en in het bijzonder hoe zij de
kwaliteit van zorg ervaren," ligt de cliëntenraad toe. "Samen met de
directie van Actie Zorg zullen wij de verbeterpunten uit het onderzoek
vertalen naar een plan van aanpak. Wij hebben een prettige samenwerking
met de directie en de medewerkers, waardoor wij er alle vertrouwen in
hebben, dat zij met de verbeterpunten aan de slag zullen gaan. Volgend
jaar zal het onderzoek worden herhaald. Aan de hand van die resultaten
kunnen we zien of er daadwerkelijk verbeteringen hebben
plaatsgevonden."

Actie
Zorg levert huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging,
verpleging en begeleiding in de regio Noord-Kennemerland. U kunt bij
Actie Zorg terecht voor zorg die gefinancierd wordt vanuit de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), zorg vanuit een Persoonsgebonden
budget (PGB) of particuliere zorg.null

bron:Aktie Zorg