(Persbericht) Almere - 31 augustus 2010 ErgoDirect International, leverancier van oplossingen voor gezond, productief à©n efficiënt beeldschermwerk, maakt bekend dat Akzo Nobel Car Refinishes, internationaal toonaangevend op het gebied van automobiel herstellakken, de bij haar in gebruik zijnde anti-RSI software, heeft vervangen door CtrlWORK, persoonlijke effectiviteit software.

CtrlWORK helpt beeldschermwerkers om hun taken met de computer sneller, beter en met minder inspanningen te verrichten. CtrlWORK voorkomt zowel fysieke als mentale vermoeidheid, waardoor niet alleen de gezondheid, maar à³à³k de prestatie van beeldschermwerkers aantoonbaar wordt verbeterd. CtrlWORK stimuleert de beeldschermwerkers van Akzo Nobel door ze sneltoetsen te leren die tijd besparen en (ongezond) muisgebruik terugdringen. Daarnaast worden gebruikers tijdens interventies tips aangeboden over o.a. timemanagement, e-mailmanagement, mentale verfrissing, leefstijl (BRAVO), Het Nieuwe Werken (HNW), gezonde werkhouding en een gezonde werkplek. CtrlWORK draagt door persoonlijke terugkoppeling bij aan bewustwording welke de basis is voor gedragsverandering tot gezond(er) à©n efficiënt(er) beeldschermwerk.

à¢â‚¬Å“Mensen zonder klachten vonden de traditionele pauzesoftware gewoon waardeloos omdat ze in hun ogen onnodig pauzes kregen opgedragen. Ze zeiden dat het hun functioneren belemmerde en raakten daardoor gedemotiveerd. Veel medewerkers probeerden de pauzesoftware dan ook van hun PC te slopen,à¢â‚¬ aldus Geek van der Zalm, verantwoordelijk voor uitvoering ARBO-beleid bij Akzo Nobel Car Refinishes.

à¢â‚¬Å“Met CtrlWORK kun je in de ochtend, als je concentratie het best is, gewoon presteren. Mensen kunnen hun werk zelf indelen en zijn met CtrlWORK ´in control‘˜. Het advies wat CtrlWORK, na evaluatie van het werkgedrag terugkoppelt, is een stimulans om te experimenteren met verschillende interventie regiems,à¢â‚¬ aldus Van der Zalm.
Geek vervolgt: à¢â‚¬Å“Het doet wat het moet doen maar niet overdreven, niet hinderlijk. Mensen reageren daarnaast positief op de tips. Zo heb ik met CtrlWORK geen hinder meer van gebruikers die klagen over onnodige pauzes. Zelfs de managers zijn met CtrlWORK gebaat.à¢â‚¬

à¢â‚¬Å“De effectiviteit en efficiency van taken staat bij Akzo Nobel Car Refinishes centraal. Dat deze focus, ondersteunt door de wetenschap, bijdraagt aan de gezondheid bevestigt dat prestatiedenken goed is voor zowel medewerker als organisatieà¢â‚¬ aldus John van Hooft, directeur en ergonomie software expert bij ErgoDirect International. John vervolgt: à¢â‚¬Å“We zijn verheugd dat Akzo Nobel in de praktijk ervaart dat CtrlWORK bewustwordingsoftware is die leidt tot gedragsverandering resulterend in gezonder à©n efficiënter beeldschermwerk.à¢â‚¬

Over Akzo Nobel Car Refinishes
Indien u ooit lakschade heeft gehad aan uw auto is de kans groot dat voor herstel een van de producten van Akzo Nobel Car Refinishes is gebruikt. Dat komt omdat Akzo Nobel Car Refinishes een belangrijke leverancier is van verven en diensten aan de schadeherstel, autoproductie en automotive plastics markten in de wereld.

Over ErgoDirect International
ErgoDirect International is een innovatieve kennispartij als het gaat om gezond, productief en efficiënt beeldschermwerk. Software oplossingen van ErgoDirect International zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en getoetst door gerenommeerde wetenschappers en ergonomen. Haar softwareproduct CtrlWORK (persoonlijke effectiviteit software) is in korte tijd al zeer succesvol. Wat betreft R&D legt ErgoDirect International haar oor continue te luister bij haar klanten en de wetenschap. Wij weten wat de wensen en behoeften van onze klanten zijn en ontwikkelen daar ook naar. Producten van ErgoDirect International worden gebruikt binnen ministeries, provincies, gemeenten, onderwijs, banken, (zorg)verzekeraars, (it)dienstverleners, industrie en vele andere bedrijfstakken.

Beeldschermwerkers werken slimmer à©n gezonder met producten van ErgoDirect International