Vanaf zaterdagavond zes uur tot de volgende dag vier uur zijn experts en vrijwillige veldmedewerkers in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland bezig geweest om planten en dieren in kaart te brengen. Doel van de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna, die deze dag organiseerde, was het begrip biodiversiteit tastbaar te maken, maar ook aan te tonen hoeveel verschillende planten en dieren er voorkomen op een klein stukje natuur in de Randstad. 

Er is gekeken naar allerlei groepen waaronder pissebedden, spinnen, snuitkevers, mossen en slakken, maar ook naar de mer bekende planten vogels en vlinders. Aan het eind van de dag waren 1043 soorten op naam gebracht. Dit totaal zal nog toenemen als alle gegevens zijn ingevoerd en als de specialisten de moeilijke soorten op naam hebben gebracht, want soms is het onmogelijk om zonder hulpmiddelen als microscoop of binoculair een soort de juiste naam te geven. 
 
Onder de aangetroffen soorten waren bijzondere soorten, zoals de kwartel - een vogelsoort die in de duinen maar sporadisch wordt aangetroffen - en ook twee bijzondere soorten kwikstaarten, de rouwkwikstaart en de engelse gele kwikstaart. De twijgschotelkorst, een korstmos, die zich recentelijk aan het uitbreiden is vanuit het zuiden, werd nu ook in het Nationaal Park aangetroffen. 
In Nederland komen ongeveer honderd soorten landslakken voor en tijdens de teldag werden daar maar liefst vijfentwintig soorten van aangetroffen rondom het bezoekerscentrum de Zandwaaier in Bloemendaal. 
 
De gegevens zullen worden verzameld en een overzicht van alle aangetroffen soorten zal als verjaardagscadeau worden aangeboden aan het nu tien jaar jonge Nationaal Park Zuid-Kennemerland. 
 
bron:VOFF